DICK ve CAREY TASARIM MODELİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DICK ve CAREY TASARIM MODELİ by Mind Map: DICK ve CAREY TASARIM MODELİ

1. ÖĞRENENLER NELER YAPACAK ÖĞRETİMDE BEKLENEN SONUÇLAR

2. Model Aşamaları Katıdır

3. Öğrenenlerin kullanımına uygun olarak düzenlenmesi

4. Sistemin etkililigini bütünleştirmek için çalışır

5. Hedeflere ulaşmayı engelleyen unsurları ortadan kaldırmak

6. Basılı materyaller ya da diğer kitle iletişim araçlarını öğretim için seçimi ve tasarlanması

7. Öğretimsel Materyali düzenlemek ve geliştirmek için bilgi sağlamak

8. BİREBİR DEĞERLENDİRME

9. KÜÇÜK GRUPLA DEĞERLENDİRME

10. ALAN DEMESİ

11. Öğretimsel etkinliklerin,hedeflerin başarısı ile nasıl ilişkilendireceğini tasarlanması

12. Yeni becerileri öğrenmek için gerekli olan bireysel hazır bulunuşukları belirlemek

13. İhtiyaç ve amaçları özel ve detaylı hedeflere dönüştürmek

14. PERFORMANS

15. KOŞUL

16. ÖLÇÜT

17. Öğrenenlerin öğrenme görevine getirmesi gereken becerileri belirlemek

18. SÖZLÜ ANLAMA

19. ZİHİNSEL BECERİLERİ

20. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

21. Hedefe ulaşmak için gerekli olan yetenekleri belirlemek

22. GÖREV ANALİZİ

23. SÜREÇ ANALİZİ