TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ by Mind Map: TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ

1. PHẦN 2: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SIÊU ĐẲNG

1.1. Chương 5: Bạn sở hữu một bộ não thiên tài

1.2. Chương 6: Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin

1.3. Chương 7: Sơ đồ tư duy

1.4. Chương 8: Trí nhớ siêu đẳng dành cho từ

2. PHẦN 3: TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG

2.1. Chương 12: Dám ươc mơ: Sức mạnh của mục tiêu

2.2. Chương 13: Động lực mạnh mẽ: Vượt qua sự lười biếng

2.3. Chương 14: Công thức để đạt điểm tuyết đối

2.4. Chương 15: Thời gian là tiền bạc

2.5. Chương 16: Tạo quyết tâm mạnh mẽ tức thì

3. PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP THI CỬ

3.1. Chương 4: Tôi tin tôi có thể bay cao... Và tôi làm được

3.2. Chương 4: Tôi tin tôi có thể bay cao... Và tôi làm được

4. PHẦN 1; TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ

4.1. Chương 1: Từ đần dộn đến tài năng

4.2. Chương 2: Quá trình học tập hiệu quả

4.3. Chương 3: Bạn đã săn sàng đi đến thành công chưa?

4.4. Chương 4: Tôi tin tôi có thể bay cao... Và tôi làm được