Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
djur by Mind Map: djur

1. anpassing

1.1. utveklas

1.1.1. Djuren har utvecklat egen skapper som hjälper de att över leva

1.2. byta färg

1.2.1. djur byter färg för att gömma sig under olika årstider

1.3. kamouflage

1.3.1. djuren smälter in i naturen

1.4. härma

1.4.1. de härmar varandra för att lättare överleva

1.5. använda starka färger

1.5.1. signalera att de är giftiga eller locka

2. släktträd

2.1. ryggradslösa djur

2.1.1. djuren har ingen ryggrad

2.2. ryggrads djur

2.2.1. djuren har ryggrad

2.3. växelvarma

2.3.1. de kan byta temperatur med tanke på vädret

3. skillnader mellan växter och djur

3.1. byte

3.1.1. byte är bara som in fångad mat

3.2. rovdjur

3.2.1. rovdjur är djur som fångar och äter andra djur

3.3. tentakler

3.3.1. tentakler är långa armar som är väldigt klibiga

3.4. Likheter djur och växter

3.5. skillnader djur och växter