СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩА ДИФУЗІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩА ДИФУЗІЯ by Mind Map: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩА ДИФУЗІЯ

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З БЕЗПЕКИ

3. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

3.1. Дифузія - це явище самодовільного проникнення одниєї речовини в іншу, зумовлене рухом молекул

3.2. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

3.2.1. всі тіла складаються з атомів та молекул

3.2.2. Частинки з яких складаються тіла взаємодіють між собою(притягуються або відштовхуються)

3.2.3. атом складається з позитивно зарядженного ядра, що містить протони та нейтрони, і негативно зарядженного електрона

3.2.4. частинки перебувають у безперервному хаотичному русі

3.3. Швидкість руху молекул в гаах становить декилька сотень метрів за секунду. Але швидкість перебігу явища дифузії на багато повільніше

3.4. Пригадаємо , для того щоб знайти швидкість , необхідно відстань поділити на час , протягом якого відбувався рух

4. ЕКПЕРИМЕНТ

4.1. Дифузія в газах

4.2. Дифузія в рідинах

4.2.1. Залежність явища дифузії від температури

4.3. Дифузія в твердих тілах

5. ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

5.1. Визначення швидкості перебігу явища дифузії

6. ВИСНОВОК

6.1. Чого навчилися

6.2. Які результати отримали

6.3. Де в житті зустрічаєте такі явища

6.4. Для чого можуть знадобитися вам отриманні знання