Фотосинтез

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фотосинтез by Mind Map: Фотосинтез

1. 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

2. Значення фотосинтезу

2.1. Для людини

2.2. Еволюції

2.3. Біосфери

3. Типи фотосинтезу

3.1. Безхлорофільний

3.1.1. Бактерій роду Halobacterium

3.2. Хлорофільний

3.2.1. Аноксигенний

3.2.1.1. Бактерії

3.2.1.1.1. Пурпурові

3.2.1.1.2. Ціанобактеріі

3.2.1.1.3. Гелікобактерії

3.2.2. Оксигенний

3.2.2.1. Ціанобактерії

3.2.2.2. Прохлорофіти

4. Види фотосинтезу

4.1. Світлова фаза (фотохімічна)

4.1.1. Синтез АТФ

4.1.1.1. Матрикс листка

4.1.2. Створення НАДФ Н2

4.1.3. Утворення вільного кисню

4.1.3.1. 1 етап

4.1.3.2. 2 етап

4.1.3.3. 3 етап

4.1.4. Фотоліз води

4.1.4.1. H2O -1/2O2+2H+2е

4.2. Темнова фаза (метаболічна)

4.2.1. Природний цукор

4.2.2. С3-фотосинтез

4.2.2.1. 3-фосфоглицерат

4.2.3. С4-фотосинтез, цикл Хетча — Слека — Карпілова.

4.2.4. САМ-фотосинтез

4.2.4.1. Розділення асиміляції CO2

4.2.4.2. Циклу Кальвіна