Outsourcing - podział ze względu na:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Outsourcing - podział ze względu na: by Mind Map: Outsourcing - podział ze względu na:

1. rozmieszczenie geograficzne

1.1. offshoring

1.2. nearshoring

1.3. noshoring

1.4. rightshoring

1.5. homesourcing

2. cele

2.1. outsourcing naprawczy

2.2. outsourcing transformacyjny

2.3. outsourcing rozwojowy

3. zakres

3.1. outsourcing selektywny

3.2. outsourcing całkowity

3.3. wydzielenie wewnętrzne

4. ilość dostawców

4.1. "wielki kontrakt"

4.2. multisourcing

5. trwałość wydzielenia

5.1. outsourcing taktyczny

5.2. outsourcing strategiczny

6. złożoność wydzielanych funkcji

6.1. pojedyncze funkcje

6.2. procesy

6.3. obszary funkcjonalne

7. rodzaj wydzielanych funkcji

7.1. outsourcing funkcji pomocniczych

7.2. outsourcing funkcji kierowniczych

7.3. outsourcing funkcji podstawowych