УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ by Mind Map: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

1. - "распутівщина"

2. - криза самодержавної влади;

3. ЗАВДАННЯ:

3.1. - ліквідація самодержавства;

3.2. - демократизація суспільства;

4. РУШІЙНІ СИЛИ

4.1. - робітники;

4.2. - селяни;

4.3. - солдати;

4.4. - частина інтелігенції та буржуазії

5. ХАРАКТЕР

5.1. - буржуазно-демократична революція

6. ПРИЧИНИ:

6.1. - залежне і пригноблене становище України;

6.2. - важке становище більшості населення;

6.3. - нерозв'язаність аграрного питання;

6.4. - піднечення національно-визвольного руху

7. МЕТА

7.1. - здобуття автономії України як першого кроку незалежності

8. ЛЮТНЕВА БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

8.1. ПРИЧИНИ:

9. збереження поміщицького землеволодіння

10. кризи:

10.1. - економічна;

10.2. - політична;

10.3. - воєнна

11. Перша світова війна

12. Поразка революції 1905-1907 рр.

13. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (4 березня 1917 р.)

14. Українська партія соціалістів-самостійників М.Міхновський

15. Товариство українських поступовців (Українська партія соціалістів-федералістів)

16. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС (19 квітня 1917 р.)

16.1. - схвалив гасло автономії України у складі Російської федеративної республіки;

16.2. - підтвердив повноваження Центральної Ради як крайового органу влади;

16.3. - розширив склад Центральної Ради за рахунок представників національних меншин (15%)