Målgruppeanalyse Gangbesværede ældre

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Målgruppeanalyse Gangbesværede ældre by Mind Map: Målgruppeanalyse Gangbesværede ældre

1. Kendskab og holdning til problemet

1.1. Kilde: Nanny Nielsen - 82 år

1.2. Vel oplyst om problemet

1.3. Forhindringer: Økonomi, transport fysisk tilstand.

2. Sproglig tone

2.1. Formelt

2.2. Enkelt

2.3. Fængende

2.4. Patos præget

3. Meninger og erfaringer med budskabet

3.1. Positiv holdning

3.2. Kritisk over for transport og økonomi

3.3. Kedelig erfaring med konstant påmindelse, om nedsat funktionsevne

3.4. Positive erfaringer - når de er kommet afsted

3.5. Positive over for social sammehænge

4. Medium

4.1. TV - avis/TV -reklamer

4.2. Flyers

4.3. Aviser

5. Målgruppens behov

5.1. Små bevægelser i dagligdagen

5.2. Sociale aktiviteter

5.3. Behov for fællesskab