TT cơ bản tb

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TT cơ bản tb by Mind Map: TT cơ bản tb

1. sinh tồn

1.1. màng tb

1.2. ty thể

1.3. lysosome

2. chuyển hóa

2.1. phì đại

2.2. teo đét

2.3. thấm nhập

2.4. thoái hóa

2.4.1. TH đục

2.4.2. TH hạt

2.4.3. TH khoang bào

2.4.4. TH nước

2.4.5. TH mỡ

2.4.6. TH glycogen

2.4.7. TH hyalin

2.5. chết

2.5.1. apoptosis

2.5.2. hoại tử

2.5.2.1. HT đông

2.5.2.1.1. nhồi máu các cq trừ não (sẹo)

2.5.2.2. HT mỡ

2.5.2.2.1. viêm tụy cấp

2.5.2.3. HT nước

2.5.2.3.1. abscess

2.5.2.4. HT bã đậu

2.5.2.4.1. lao

2.5.2.5. HT tơ huyết

2.5.2.5.1. THA nặng

2.5.2.5.2. tích tụ phức hợp KN-KT trong mô mạch

2.5.2.6. HT hoại thư

2.5.2.6.1. ướt: bàn chân ĐTĐ

2.5.2.6.2. khô: hậu nhiễm vi trùng sau thiếu máu hoại tử

2.5.2.7. HT xuất huyết

2.5.2.8. HT Ca2+ hóa

3. thích nghi

3.1. biệt hóa

3.2. chuyển dạng

3.2.1. có hình dạng, ko có chức năng

3.3. chuyển sản

3.3.1. có hình dạng, có chức năng

3.4. nghịch sản

3.4.1. hình dạng bất thường, ko chức năng

3.5. thoái sản

4. sinh sản

4.1. số lượng

4.1.1. tăng sản

4.1.2. giảm sản

4.1.3. bất sản

4.2. chất lượng

4.2.1. RL phân chia

4.2.1.1. ko đối xứng

4.2.1.2. nhiều cực

4.2.1.3. gián đoạn

4.2.2. ngưng phân chia