KEPENGARANGAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KEPENGARANGAN by Mind Map: KEPENGARANGAN

1. PENGARANG KUMPULAN

1.1. Pengarang penghubung perlu menjelaskan sitasi yang dipilih pengarang, serta kenal pasti semua pengarang secara individu apabila menyerahkan manuskrip.

1.2. kepentingan: -menjana pelbagai idea daripada pengarang-pengarang - menjimatkan kos - tempoh masa kajian singkat membantu pengarang utama dalam penulisan

1.3. Contohnya dalam Jurnal Mahawangsa yang melibatkan sekurang-kurangnya sepuluh orang penulis.

2. PENGARANG HADIAH

2.1. Penyelidik memasukkan nama rakan, senior, pensyarah yang terlibat sebagai pemberi sumbangan mahupun tidak memberi sumbangan.

2.2. Kebaikan: -memberi penghargaaan terhadap yang memberi sumbangan -mendapatkan pembiayaan -membantu dalam penulisan pengarang utama

2.3. Contohnya seorang penyelidik yang memasukkan nama rakannya sebagai pengarang kerana memberi sumbangan kewangan dalam penyelidikan.

3. PENGARANG BAYANGAN

3.1. Individu yang tidak dinamakan sebagai penulis tetapi menyumbang secara bebas dalam penulisan bahan.

3.2. Kepentingan: -mempunyai pengetahuan tentang penerbitan -memliki kemampuan mengolah data -memiliki waktu untuk menulis -memiliki kemampuan menyusun kata dan ayat yang menarik -membantu dalam penulisan pengarang utama

3.3. Contoh pengarang bayangan iaitu JON FAVREAU. Beliau pengarah kumpulan penulis Pidato Barack Obama ketika dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat , 2009.