Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JODENDOM by Mind Map: JODENDOM

1. wat?

1.1. monotheïstische godsdienst (1god)

2. heilige stad Jeruzalem

2.1. joden geloven, stad herenigd

2.2. stad van David

2.2.1. eerste koning

2.3. joodse tempel

2.3.1. 10 geboden bewaard

2.3.1.1. toegang tot het beloofde land

2.3.2. Jeruzalem religieuste stad maken

2.3.3. erboven moskee + koepel

2.3.3.1. heiligdommen

2.3.4. volk verenigen

2.3.5. overblijfsel

2.3.5.1. klaagmuur

2.3.5.1.1. om te bidden voor pelgrims

3. Exodusverhaal

3.1. bevrijding Israëlitisch volk

3.1.1. door Mozes

3.1.2. slavernij Egypte

4. Thora/tora

4.1. betekenis: wet/leer

4.1.1. voorschriften

4.1.2. oude testament

4.1.3. harmonische relatie, God & mens

4.2. opperkoment

4.2.1. bewaard in synahoge

4.2.1.1. ark

4.3. lezen met zilveren jad

4.3.1. vingercontact vermijden

4.3.2. onvervuilde teksten

5. symbool

5.1. zevenarmige kandelaar/ menora

5.1.1. betekenis: brandende braambos op de berg Sinaï (Mozes)

6. gebeurtenis

6.1. Holocaust

6.1.1. betekenis: brandoffers in temepel

6.1.2. WO II

6.1.3. joodse identiteit

6.2. Soah

6.2.1. betekenis: totale vernieteging