Gyermekek háza

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gyermekek háza by Mind Map: Gyermekek háza

1. Gyermekek tevékenységei

1.1. aktív részvétel a saját tanulási folyamatában

1.2. választási lehetőség a feladatok között

1.3. felelősség, tisztségek a csoportban (időfigyelő, szóvivő, csendkapitány, lelkesítő, ellenőrző)

1.4. mozgásos tevékenységek,

1.5. játékos formák

1.6. felfedezés

1.7. cselekvés, tapasztalatszerzés

1.8. nincsen házi feladat

2. Értékelés

2.1. szöveges értékelés 6. osztályig (ne legyen sablonos!)

2.2. órai verbális értékelés a tanár részéről, pozitívumok kiemelése

2.3. önértékelés (karhőmérő, milyen magasra nyújtod a kezed?)

2.4. a csoport önértékelése

2.5. van javítási lehetőség

2.6. az adott gyermek az adott pillanatban hol tart - a tudásfelmérőt akkor írja meg, amikor vállalja a megírását, amikor már eljutott oda

3. Pedagógus munkája

3.1. A tanulási folyamat szervezése, bonyolítása

4. Alkalmazott módszerek

4.1. Kooperatív tanulás (heterogén csoportok)

4.1.1. kerekasztal

4.1.2. szóforgó

4.1.3. fogalomháló

4.1.4. képtárlátogatás

4.2. Önálló munka

4.3. Páros munka

4.4. Differenciált rétegmunka (homogén csoportok)

4.5. Többszintű tanulásszervezés

4.6. Projekt

5. Személyre szabott tanulás, gyermekközpontúság

5.1. elfogadás

5.1.1. Nem minősítjük egymást, nem bántjuk egymást!

5.2. befogadás

5.2.1. Minden gyermek érték, minden gyermek különleges.

5.3. biztonságos iskolai környezet

5.3.1. egymásra figyelés

5.3.2. átlátható napirend, időbeosztás

5.3.3. feladatok pontos megfogalmazása

5.3.4. passzolás joga

5.3.5. lehet rossz napod

6. Mit differenciálunk?

6.1. a tanulás folyamatát

6.2. a tanulás tartalmát

6.3. idejét

6.4. a támogatás mértékét

6.5. az értékelést

7. Mi szerint differenciálunk?

7.1. előzetes tudás, meglévő ismeretek

7.2. érdeklődés

7.3. tanulási stílus

7.4. intelligencia típus

7.5. tanulási tempó

8. A tanulók megismerése

8.1. életkori jellemzők, fejlődési ütem

8.2. személyes tulajdonságok, képességek

8.3. család, családi értékek, otthoni körülmények, nyelvi kód, nevelési szokások, szülői részvétel

9. A gyermekek megismerésének módszerei

9.1. beszélgető kör

9.2. szülő+gyerek osztálykirándulás

9.3. az adott gyermeket tanító tanárok egymás közt, esetmegbeszélések

9.4. gyermekátadás (délelőtti tanárok a délutánosoknak, alsós tanárok a felsősöknek)

9.5. osztályokhoz kötődő munkaközösségek

9.6. gyermekportfólió

10. Teremberendezés

10.1. olvasó/beszélgetősarok matracokkal

10.2. 4-5 fős csoportok szerint elrendezett asztalok, egymás felé fordulva

10.3. külön munkaasztal rétegmunka számára

10.4. önellenőrző asztalkák

10.5. gyermekek számára hozzáférhető számítógép

10.6. tanári asztal oldalt

10.7. sok polc, mindenféle eszközzel, amit a gyerekek használhatnak

11. Belső motiváció

11.1. Bizalom önmagukban

11.2. Bizalom a társaikban

11.3. Bizalom a felnőttekben