Nâng cao năng lực leader

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nâng cao năng lực leader by Mind Map: Nâng cao năng lực leader

1. Mỗi khi có 1 dịp hoặc biết LEader đang gặp khó khăn thì tìm 1 hướng để động viên hoặc khen ngợi Leader

1.1. Jacky/A.Đống gửi tặng 1 cuốn sách liên quan vđ leader đang gặp phải- HR chọn

1.2. Gửi mail khen ngợi hoặc động viên

1.3. Có các giải thưởng cho các ý tưởng xuất sắc- hoặc các hoạt động xuất sắc của năm

1.4. ASM thực hiện vào buổi họp quý

2. Training F-F

2.1. Training tập trung

2.1.1. Các buổi chia sẻ từ các leader trước

2.1.1.1. Khó khăn khi làm leader, cơ hội và thử thách

2.1.1.2. Cách sắp xếp công việc để trở thành 1 leader giỏi

2.1.1.3. Làm sao để xử lý các trường hợp khó

2.1.2. Training bên ngoài (Các buổi họp quý)

2.1.2.1. Cách tạo động lực cho nhân viên

2.1.2.2. Huấn luyện và động viên nhân viên hiệu quả

2.1.2.3. Kỹ năng quản lý đội nhóm

2.1.3. Training Online

2.2. Chia sẻ nội bộ

2.2.1. Các buổi chia sẻ từ các leader/ASM trước

2.2.2. Bác Jacky/Anh Đức/Anh Thuận- có các bài nói chuyện tạo động lực cho Leader

2.3. Có nhóm chuyên training cho Leader

2.3.1. Senior Leader- Những ng có kinh nghiệm lâu năm và hiểu rõ về văn hóa công ty

2.3.2. Team thực hiện: HR+Training Team+RSM

3. Training OFF

3.1. Mail thông báo lên Leader

3.1.1. Thể hiện rõ ràng về việc bạn được chính thức trở thành leader khu vực- gửi cho cả các khu vực khác.

3.2. Các hướng dẫn liên quan đến leader

3.2.1. Các khó khăn thách thức leader sẽ gặp

3.2.2. Video quay- ASM/RSM nói về các khó khăn và hướng xử lý, đồng thời động viên Leader mới

3.2.3. Các tài liệu/Sách online liên quan đến quản lý nhân viên, tạo động cho nhân viên

3.2.4. Các khóa Video online cho Leader

3.2.5. Các form biểu mẫu- quy định leader cần triển khai cho nhân viên

4. Động viên