Словосполучення

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Словосполучення by Mind Map: Словосполучення

1. за способом вираження головного слова

1.1. іменникові

1.2. прикметникові

1.3. числівникові

1.4. займенникові

1.5. дієслівні

1.6. прислівникові

2. за типом підрядного зв'язку

2.1. узгодження

2.2. керування

2.3. прилягання

3. за будовою

3.1. прості (непоширені)

3.2. складні (поширені)

4. за синтаксичною роллю

4.1. вільні (синтаксично членовані)

4.2. невільні ( синтаксично неподільні)