Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Faglig blogging by Mind Map: Faglig blogging
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Faglig blogging

Tips fra Twitterfolket

A

B

C

D

E

NTNU

Blogger

Om blogging

Martin Gruners artikler i Prosa

Artikkel 1

Artikkel 2

Målgruppe?

Skrive for en leser?

Bonvik (bok)

Tema?

Hvor strengt?

Teknologi? (høy/lav)

Posterous

Blogger

Jf affordances - føringer i teknologien

Wordpress

Domenenavn

URL

Hvordan få følgere?

Kvalitet vs kvantitet

Sharing - caring

Trackback

Følg andre

Kombo med Twitter (mikroblogging)

Tenke langsiktig

Skrive for dialog og deltakelse

Kommentere aktuelle tema

Google analytics?

Å se hva som fungerer...

Hvordan blogge?

Oppbygning / skrivemåte?

Å skrive for dialog...?, Henvendelsesmåter

Personlig / formell, Strategimatrise - et eksempel

Fagskriving

Gode. generelle råd av Karl Henrik Flyum

Lenke

Embedde

Foto/Video

Hyppighet?

Lengde?

Tåler både korte og lange

Spare litt på kruttet?, Jf. 5 punkter? Kan være 1-2...

Hvorfor blogge?

Kontroll selv (jf. kronikk)

Løsere mht format (vs. kronikk)

Raskere og mer aktuell (kan legge ut umiddelbart)

Den nye CV-en

Logg over arbeid (PhD, forskning, undervisning)

Opplegg

1. Intro om blogging + pers erfaringer

2. Grupper: snakke om tema, plattformi og målgruppe

Spredning i kompetanse

3. Opprette testblogg

Skrive et innlegg, Ett moment..., Lenker?, Bilder? Cc?

4. Diskutere noen eksempler i grupper + plenum

Hva er en blogg?

Noen def

Først 1997

Webside,innlegg skrives i kronologisk rekkefølge, vist i omvendt kronologi, Vanskelig med sjanger! Mangfoldig. Som medium!

Kumulativ

Frequency, brevity, personality

Både dialog og disemination / spredning (jf. Platon og Jesus), Publikum - ikke passive (dog varierer)

SNS: arkiverbar (ikke flyktig som en samtale), søkbar, kopierbar (klipp og lim lenker, bilder osv), usynlig publikum,, Se andre def- i Jill Walker Rettbergs bok

Noen typer

Vise eksempler, Jilltxt, Dooce.com, Personlig, Dailykos.com, Topic driven, Webdesign, Grandtextauto, Digital kunst, Egen, Byogsky, Corporate, gruppeblogg osv, Eks: Kommunikasjonsforeningen

Tips med lenker

Tvitre

Oversikt over norske tvitrere iht kategorier

Karl Henrik Flyum om fagskriving

Lynn Nygaard om academic writing

Koble twitter til ansattesiden ved UiO (lenke)