Analízis I-II

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Analízis I-II by Mind Map: Analízis I-II

1. Sorozatok

1.1. Nevezetes sorozatok

1.1.1. Fibonacci-sorozat

1.1.2. Számtani sorozat

1.1.3. Mértani sorozat

1.1.3.1. Alkalmazások

1.1.3.1.1. kamatos-kamat számítás

1.1.3.1.2. törlesztési feladatok

1.1.3.1.3. járadékszámítás

1.2. Megadása

1.2.1. Explicit

1.2.2. Rekurzív

1.2.3. Szöveges

1.3. Tulajdonságai

1.3.1. Monotonitás

1.3.2. Korlátosság

1.3.3. Határérték/konvergencia

1.4. Ábrázolása

1.4.1. Számegyenes

1.4.2. Koordinátarendszer

1.5. Végtelen sorok

1.5.1. Alkalmazás

1.5.1.1. Geometria, fraktálok

1.5.1.2. Szakaszos tizedes törtek átalakítása

2. Függvényhatárérték, folytonosság

2.1. Folytonos függvények

2.2. Nem folytonos függvények

2.2.1. Szakadási típusok

2.2.1.1. Megszüntethető

2.2.1.2. Nem megszüntethető

2.3. Végesben vett véges ill. végtelen határérték

2.4. Végtelenben vett véges ill. végtelen határérték

3. Differenciálszámítás

3.1. Alkalmazások

3.1.1. Görbe érintőjének meghatározása

3.1.2. Függvény grafikonjának felvázolása

3.1.3. Pillanatnyi sebesség és gyorsulás meghatározása

3.1.4. Szélsőértékproblémák

3.1.5. Gazdasági feladatok

3.2. Alapfogalmak

3.2.1. Differenciahányados

3.2.2. Differenciálhányados

3.2.3. Deriváltfüggvény

4. Integrálás

4.1. Határozott

4.1.1. Alkalmazások

4.1.1.1. Területszámítás

4.1.1.2. Térfogat- és felszínszámítás

4.1.1.3. Ívhosszszámítás

4.1.1.4. Sebességből az út kiszámítása

4.1.1.5. Végzett munka kiszámítása

4.1.1.6. Harmonikus rezgőmozgás

4.2. Határozatlan

4.3. Fogalmak, tételek

4.3.1. Primitív függvény

4.3.2. Newton-Leibniz-formula

4.3.3. Alsó- és felső közelítő összegek