APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. HARDWARE

1.1. BAHAGIAN DAN FUNGSI

1.1.1. UNIT PEMPROSESAN PUSAT(CPU)

1.1.1.1. BAHAGIAN PALING UTAMA DALAM KOMPUTER

1.1.1.2. UNTUK MENJALANKAN PROGRAM YANG DISIMPAN DALAM MEMORI UTAMA DENGAN CARA MENGAMBIL INSTRUKSI INSTRUKSI DAN MENGEKSEKUSIKANNYA SATU PERSATU SESUAI ALUR PERINTAH

1.1.2. MONITOR

1.1.2.1. DIKENALI SEBAGAI SKRIN PAPARAN

1.1.2.2. MEMPUNYAI PELBAGAI SAIZ DAN BENTUK

1.1.2.3. UNTUK MENAMPILKAN VIDEO DAN INFORMASI GRATIS YANG DIHASILKAN DARIPADA KOMPUTER MELALUI ALAT YANG DISEBUT KARTU GRATIS.

1.1.3. KEYBOARDS

1.1.3.1. SALAH SATU INPUT KOMPUTER DIMANA KEYBOARD BERISI ANGKA, SUSUNAN HURUF DAN FUNGSI KAWALAN YANG LAIN

1.1.3.1.1. JENIS QWERTY

1.1.3.1.2. JENIS DVORAK

1.1.3.1.3. JENIS ALPHABETIC

1.1.3.1.4. JENIS NUMERIC

1.1.4. PRINTER

1.1.4.1. MESIN PENCETAK

1.1.4.1.1. MENCETAK SEBUAH DOKUMEN DARI KOMPUTER KE KERTAS

1.1.5. TETIKUS

1.1.5.1. PERANTI INPUT KE KOMPUTER

1.1.5.1.1. MENGAWAL GERAKAN PENUNJUK ATAU KURSOR PADA SKRIN PAPARAN.

1.1.6. SPEAKER

1.1.6.1. PERANGKAT OUTPUT PADA KOMPUTER YANG BERFUNGSI UNTUK MENGELUARKAN HASIL PROSES DARI CPU BERUPA SUARA ATAU AUDIO.

1.1.6.1.1. SPEAKER PASIF

1.1.6.1.2. SPEAKER 3 WAYS

1.2. BAHAGIAN DALAM DAN FUNGSINYA

1.2.1. MOTHERBOARD

1.2.2. RANDOM ACCESS MEMORY

1.2.3. READ ONLY MEMORY

1.3. WINDOWS

1.3.1. SATU OS (OPERATING SYSTEM)

1.3.2. SEBAGAI ENGINE

2. SURVEY DAN POLLING

2.1. SURVEY

2.1.1. PANJANG

2.1.2. UMUM

2.1.3. LAMA

2.2. POLL

2.2.1. PENDEK

2.2.2. TERPERINCI

2.2.3. SINGKAT

2.3. SURVEY MONKEY

2.3.1. DAPAT MEMBUAT PENILAIAN TERHADAPA KEFAHAMAN ORANG

3. MAKTABAH SYAMILAH DAN PERISIAN ISLAM

3.1. MAKTABAH SYAMILAH

3.1.1. SEBUAH PROGRAM YANG MENYEDIAKAN BANYAK KITAB DIDALAMNYA

3.2. I-MASJID

3.2.1. MENGUMPULKAN MAKLUMAT TENTANG MASJID DI MALAYSIA

3.3. MUTIARA HADIS

3.3.1. TEDAPAT 6 KITAB TERJEMAHAN

3.3.1.1. DITUBUHKAN OLEH UITM

3.4. MENGAJI.COM

3.4.1. MEMUPUK AMALAN MENGAJI DALAM KALANGAN MANUSIA

3.4.1.1. DIASASKAN OLEH CAPRICE

3.5. MUSLIM PRO

3.5.1. WAKTU SOLAT,AZAN, ARAH KIBLAT, DOA HARIAN, RESTORAN HALAL DAN MASJID

4. MOODLE

4.1. E-LEARNING

4.2. DIASASKAN OLEH MARTIN DOUGIMAS

4.2.1. AUSTRALIA

4.3. SAMA SEPERTI E-KELIP

4.4. PENGGUNA MOODLE

4.4.1. GURU

4.4.2. PELAJAR

4.4.3. UNIVERSITI

4.4.4. SYARIKAT

4.5. APA YANG MOODLE ADA?

4.5.1. KUIZ

4.5.2. CHAT

4.5.3. FORUM

4.5.4. BUKU

4.6. KELEBIHAN

4.6.1. GURU DAPAT MENGAJAR WALAUPUN TIDAK BERADA DALAM BILIK KULIAH

4.6.2. MEMUDAHKAN PELAJAR BELAJAR DAN BERHUBUNG DENGAN GURU

4.7. KEBURUKAN

4.7.1. MEMERLUKAN INTERNET

5. LINUX AND MAX

5.1. OPERATING SYSTEM

5.1.1. WINDOW

5.1.2. LINUX UNIX

5.1.2.1. BEBAS DARIPADA VIRUS

5.1.2.2. MURAH

5.1.3. VIRTUALIZATION

5.1.4. MAC OS

5.1.4.1. SENANG UNTUK DIGUNAKAN

6. PERISIAN KOLABORATIF DAN ALAT PERKONGSIAN MAKLUMAT

6.1. CALENDERING

6.1.1. ALAT UNTUK RAKAM SEMASA MESYUARAT

6.2. SHARE WEBSPACES

6.2.1. UNTUK MEMUDAHKAN PENGHANTARAN DOKUMEN

6.3. KOMUNIKASI

6.3.1. EMEL

6.3.2. VOICE-MAIL

6.4. PERSIDANGAN

6.4.1. VIDEO CONFERENCING

6.5. MIND MEISTER

6.6. ALIM.ORG

6.7. HALAL TRIP

7. SOCIAL NETWORKING

7.1. FACEBOOK

7.2. WHATSAPP

7.3. INSTAGRAM

7.4. TWITTER

7.5. WECHAT

7.6. KEBURUKAN

7.6.1. LEKA DAN ALPA

7.6.2. MEMBAWA PENGARUH YANG NEGATIF

7.7. KEBAIKAN

7.7.1. PEKA DAN CAKNA TENTANG MASALAH DUNIA

7.7.2. MENINGKATKAN MUTU PELAJARAN

8. CASTING TOOLS

8.1. SCREEN CAST

8.1.1. UNTUK MERAKAM AKTIVITI DALAM KOMPUTER

8.1.1.1. MAKSIMUN 15 MINIT

8.1.1.1.1. SCREEN O MATIC

8.2. JING

8.2.1. KELEBIHAN

8.2.1.1. MUDAH UNTUK DIGUNAKAN

8.2.1.2. DISEDIAKAN UNTUK WINDOW DAN APPLE MAC

8.2.2. KEBURUKAN

8.2.2.1. LAPUK

8.2.2.2. MEMERLUKAN AKAUN

9. CONTENT CREATING

9.1. BUSINESS SOFTWARE

9.1.1. PENYEBARAN RISALAH

9.1.2. PEMBENTANGAN

9.1.3. PENGURUSAN DOKUMEN

9.2. MULTIMEDIA

9.2.1. TIDAK PERLU MEMUAT NAIK PERISIAN YANG SUKAR

9.3. KELEBIHAN

9.3.1. PENYELENGGARAAN AKAUN SOSIAL

10. E-PUBLISING

10.1. E-JURNAL

10.2. E-BUKU

10.3. E-TESIS

10.4. E-ARKED

10.5. LEMBAGA PENGUMUMAN

10.6. KELEBIHAN

10.6.1. SEMUA ORANG BOLEH MENJADI PENULIS

10.6.2. MUDAH,CEPAT,JIMAT

10.7. KEBURUKAN

10.7.1. ISI KANDUNGAN MUDAH DICURI

10.7.2. KANDUNGAN DIRAGUI

11. MICROSOFT OFFICE

11.1. PENGGANTI TYPEWRITTER

11.2. MICROSOFT POWER POINT

11.2.1. MEMUDAHKAN PEMBENTANGAN

11.2.1.1. MICROSOFT POWER POINT 2003

11.2.1.2. MICROSOFT POWER POINT 2007

11.2.1.3. MICROSOFT POWER POINT 2010

11.3. MICROSOFT EXCEL

11.3.1. UNTUK MELENGKAPKAN PELBAGAI KEPERLUAN PENTADBIRAN, DARI SEGI SEDERHANA HINGGA KOMPLEKS

11.4. FUNGSI

11.4.1. MEMBUAT DOKUMEN DENGAN CEPAT

11.4.2. MENYIMPAN DOKUMEN DENGAN FORMAT YANG PELBAGAI DAN SERAGAM

11.4.3. DOKUMEN YANG DESEDIAKAN MAMPU DICETAK DAM JIMATKAN MASA

12. WEB AUTHORING TOOL

12.1. HTML

12.1.1. HEAD

12.1.2. BODY

12.2. MICROSFT FRONTPAGES

12.2.1. PROGRAM APLIKASI EDITOR HTML

12.3. MICROMEDIA DREAMWEAVER

12.4. FUNGSI WEB

12.4.1. FUNGSI KOMUNIKASI

12.4.2. FUNGSI INFORMASI