Інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивні технології навчання by Mind Map: Інтерактивні технології навчання

1. 4. Технології опрацювання дискусійних питань

1.1. метод Прес

1.2. займи позицію

1.3. зміни позицію

1.4. неперервна шкала думок

1.5. дебати

1.6. дискусія

1.7. дискусія у стилі телевізійного ток-щоу

1.8. оцінювальна дискусія

2. 3. Технології ситуативного моделювання

2.1. імітації

2.2. спрощене судове слухання

2.3. розігрування ситуацій за ролями

2.3.1. "рольова гра"

2.3.2. "програвання сценки"

2.3.3. "драматизація"

3. 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

3.1. робота в парах

3.2. ротаційні (змінювані) трійки

3.3. два- чотири - всі разом

3.4. "карусель"

3.5. робота в малих групах

3.6. аваріум

4. 2. Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання

4.1. обговорення проблеми в загальному колі

4.2. незакінчені речення

4.3. мозковий штурм

4.4. навчаючи -вчусь

4.5. кейс -метод

4.6. вирішення проблеми

4.7. ажурна пилка

4.8. мікрофон