Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модель by Mind Map: Модель

1. Моделювання

2. Види моделей

3. Дії із моделями

4. Дослідження

5. Створення

6. Створення моделі

7. Постановка задачі

8. Інформаційні

9. Матеріальні

10. Вербальні

11. Знакові

12. Малюнок

13. Карта знань

14. Схема

15. Таблиця

16. Діаграма

17. Комп'ютерна модель

18. Предметна галузь

19. Об'єкт

20. Предмет

21. Процес

22. Істота

23. Явище