Макроекономіка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Макроекономіка by Mind Map: Макроекономіка

1. Макроекономіка як наука

1.1. Об'єкт: економіка певної країни,як цілісне утворення

1.2. Предмет: загальна економічна рівновага

1.3. Завдання

1.3.1. пояснення принципів і закономірностей функціонування економіки

1.3.2. здійснення аналізу та рекомендацій щодо економ.політики урядів країн та міжнародних організацій

2. Методи

2.1. агрегування(укрупнення об'єктів аналізу)

2.2. моделювання(використання спрощенх теоретичних моделей)

3. Схема макроекономіки нац.господарства

3.1. ринок ресурсів

4. Основні макроеномічні показники

4.1. національний обсяг виробництва

4.2. кінцевий продукт

4.3. додана вартість

4.4. загальний рівень цін

4.5. процентна ставка

4.6. зайнятість

5. ВВП(Валовий внутрішній продукт)

5.1. Методи обчислення

5.1.1. виробничий

5.1.1.1. ВВП=ВВ-ПС+Пп-Сп

5.1.2. розподільчий

5.1.2.1. ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ПВі-СВі

5.1.3. за витратами

5.1.3.1. ВВП=КС+ВЕ+ЧЕ

5.2. Номінальний та реальний ВВП

5.2.1. Номінальний ВВП (визнач.за поточними ринковими цінами)

5.2.1.1. визначається за поточними ринковими цінами

5.2.2. Реальний ВВП (визнач. за базисними цінами)

5.2.2.1. реальний ВВП=Номінальний ВВП /дефлятор цін

5.2.2.1.1. реальний ВВП=Номінальний ВВП /дефлятор цін

6. Інші макроекономічні показники

6.1. Валовий національний дохід

6.1.1. ВНД=ВВП+NI

6.2. Валовий національний наявний дохід

6.2.1. ВНДІ=ВНД+ЧТЗ

6.3. Чистий національний продукт

6.3.1. ЧНП=ВНП-А

6.4. ЧЕД(Чистий економічнйи добробут)