Об'єкти та їх властивості

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Об'єкти та їх властивості by Mind Map: Об'єкти та їх властивості

1. Об’єкти

1.1. Предмети

1.2. Процеси

1.2.1. Фізичний

1.2.2. Математичний

1.2.3. Технічний

1.3. Явища

1.3.1. Природне

1.3.2. Соціальне

1.3.3. Фізичне

2. Класифікація

2.1. 1

2.2. 2

3. Властивості

3.1. специфічні

3.2. істотні

3.3. неістотні

3.4. головні

3.5. неголовні

3.6. випадкові

3.7. необхідні

3.8. зовнішні

3.9. внутрішні