אולימפיאדת המדע בחינוך המיוחד כקהילה שיתופית לומדת

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
אולימפיאדת המדע בחינוך המיוחד כקהילה שיתופית לומדת by Mind Map: אולימפיאדת המדע בחינוך המיוחד כקהילה שיתופית לומדת

1. מטרות

1.1. חדשנות

1.1.1. שיפור תהליכי למידה

1.2. העצמה

1.3. הכרת האחר

2. דרכי פעולה

2.1. יצירת מוטיבציה

2.1.1. משימות

2.1.2. ניקוד

2.1.3. חוזקות אישיות

2.2. שיתוף פעולה

2.3. התאמת פעילות

3. מאפיינים

3.1. " למידה לכולם "

3.2. תרומה של כל פרט בקבוצה

4. שותפים

5. שיתופיות

5.1. תמיכה

6. גיוס משאבים