Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My life by Mind Map: My life

1. Học Tập

1.1. Hoàn thành tốt nghiệp đúng thời hạn

1.2. Nhận bằng Tốt nghiệp loại khá trở lên

1.3. Học thêm tiếng Nhật vào năm 3

1.4. Học các kỹ năng mềm

1.4.1. kỹ năng quản lý bản thân

1.4.2. kỹ năng giao tiếp

1.4.3. kỹ năng giải quyết vấn đề

1.4.4. ......

2. Công việc

2.1. Trong Đại Học

2.1.1. 2 năm làm việc parttime để lấy kinh nghiệm

2.1.2. 2 năm làm việc các công ty chuyên ngành có quy mô nhỏ

2.2. Sau Đại Học

2.2.1. 2 năm làm việc tại các công ty có quy mô vùa và nhỏ

2.2.2. 2 năm làm việc tại các công ty có quy mô quốc tế

2.2.3. Có vị trí leader trong các công có quy mô quốc tế

3. Quan hệ

3.1. Gia đình

3.1.1. chăm sóc ba mẹ khi về già

3.1.2. Tạo mối quan hệ tốt giữa anh chị em trong gia đình

3.1.3. Lấy vợ năm 30 tuổi

3.2. Bạn bè

3.2.1. Có ít nhất 5 người bạn thân

3.2.2. Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè

4. Sở thích

4.1. 2 năm học và chơi thành thạo guitar

4.2. Năm 28 tuổi sở hữu 1 chiếc xe PKL

4.3. phượt xa cùng bạn bè và người yêu

4.4. Du lịch xa cùng gia đing