TEAM TASK: KOOMIKS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEAM TASK: KOOMIKS by Mind Map: TEAM TASK: KOOMIKS

1. TEAMLEADER

1.1. Jälgib, et igal meeskonnaliige oleks hõivatud ja panustaks

1.2. Kui märkab, et keegi on tagaplaanil, leiab viisi, kuidas meeskonnaliige muuta väärtuslikuks

1.3. Vastutab selle eest, et grupitöö tulemus oleks nõuetele vastav ja esitatud classroomis nii nagu vaja

1.4. Hoiab pidevalt tähelepanu all, et meeskonnaliikmed teeksid tööd õige eesmärgi nimel ja ei kalduks kõrvale

1.5. Kontrollib, et kõikide tiimiliikmete õpimapis oleks 2.trimestri all postitus pealkirjaga "Grupitöö - juhtumi analüüs ja koomiks 29.11", mille juures on Drive dokumendi link

2. DRIVE ADMIN

2.1. Kontrollib, kas Drive dokument on jagatud kõikide meeskonnaliikmete ja õpetajaga

2.2. Kontrollib kas kõik punktid on täidetud ja muudab/täiendab dokumenti, kui on vaja

2.3. Lisab drive dokumenti rollide jaotuse nimeliselt ja kirjeldab protsessi (kes mida ja mis järjekorras teeb)

2.4. Esitab grupi Drive dokumendi classroomi 29.11 kuupäeva alla

3. TEOSTAJA

3.1. Siseneb õpetaja antud keskkonda kooli e-posti aadressi kaudu (vali log in with Gmail)

3.2. Teeb koostööd sisu loojaga, et leida tehniliselt parim lahendus

3.3. Lisab koomiksi Drive dokumendi sisse (juhtumi analüüsi juurde)

4. SISU LOOJA

4.1. Toetub drive dokumendile

4.2. Pakub välja oma ideid, kuidas koomiksit ülesehitada

4.3. Loob stsenaariumi ja dialoogi tegelaste vahel