KIDY.VN - IPDEDU.VN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KIDY.VN - IPDEDU.VN by Mind Map: KIDY.VN - IPDEDU.VN

1. ONLINE

1.1. 1. Web

1.1.1. Landing

1.1.1.1. Chia sẻ ding dưỡng

1.1.1.2. Chia sẻ sức khỏe vận động

1.1.1.3. Chia sẻ giáo dục sớm

1.1.1.4. Bài test chuyên gia

1.1.2. SEO

1.1.2.1. Key: Phương pháp giáo dục sớm

1.1.2.2. Key: Tài liệu giáo dục sớm

1.1.2.3. Key: Dánh sách trường mầm non tốt nhất

1.1.2.4. Key: Danh sách trường mầm non tư thục

1.1.2.5. Key: Danh sách trường mầm non Quốc Tế

1.1.3. Google Ads

1.1.3.1. Chạy Ads tên các trường mầm non

1.1.3.1.1. Tư Thục

1.1.3.1.2. Quốc Tế

1.1.3.2. Chạy Ads mầm non khu vực

1.1.3.2.1. Linh Đàm

1.1.3.2.2. Hà Đông

1.1.3.2.3. Xuân La

1.2. 2. Facebook

1.2.1. Nội dung

1.2.1.1. Group

1.2.1.1.1. Nuôi Dạy Trẻ

1.2.1.1.2. Cộng Đồng Giáo Dục Sớm IPD

1.2.1.2. Fanpage

1.2.1.2.1. Kiến thức cho trẻ, Nuôi dạy trẻ

1.2.1.2.2. Kidy.vn

1.2.2. Phát triển

1.2.2.1. SeeDing

1.2.2.1.1. Thuê Post Trên Nhóm Tệp Khách Hàng

1.2.2.1.2. Sự kiện

1.2.2.2. Group

1.2.2.2.1. Tặng quà, Bài test thành viên trên các Group

1.2.2.3. Fanpage

1.2.2.4. Báo Online

2. OFFLINE

2.1. 1. Profile

2.1.1. - Giới thiệu về IPD

2.2. advadsvadsvadvadsv