Характеристика морфологічних ознак самозапильної популяції льону в умовах зміни генетичної структури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Характеристика морфологічних ознак самозапильної популяції льону в умовах зміни генетичної структури by Mind Map: Характеристика морфологічних ознак самозапильної популяції льону в умовах зміни генетичної структури

1. Вибір теми дослідження

2. Розробка плану роботи

2.1. Складання календарного плану

2.2. Складання програми дослідження

3. Ознайомлення з теоретичними аспектами поняття популяція та їх типами

3.1. Опрацювання літературних джерел

3.2. Складання списку використаних джерел

4. Експериментальна частина дослідження

4.1. Посів зразків льону

4.2. Вимірювання основних морфологічних показників у різні фази росту рослин

4.3. Фотографування

4.4. Зазначення результатів для подальшої обробки

5. Написання наукового апарату дослідження

5.1. Актуальність

5.2. Мета

5.3. Об'єкт

5.4. Предмет

5.5. Завдання

5.6. Гіпотеза

5.7. Методи

5.8. Наукова новизна

5.9. Практичне значення

6. Вивчення морфофізіологічних особливостей рослин льону-довгунця

7. Опрацювання результатів дослідження

7.1. Опис морфологічних особливостей зразків льону

7.2. Складання таблиць, діаграм

7.3. Статистична обробка данних

7.4. Порівняння отриманих данних

8. Оформлення результатів дослідження

8.1. Написання тесту роботи

8.2. Оформлення таблиць, схем, діаграм

8.3. Формулювання висновків