Môi trường hoang mạc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Môi trường hoang mạc by Mind Map: Môi trường hoang mạc

1. vị trí

1.1. nằm dọc 2 bên đường chí tuyến

1.2. giữa lục địa Á - Âu

2. đặc điểm khí hậu

2.1. KHÔ HẠN< KHẮC NGHIỆT

2.2. Lượng mưa rất thấp

2.3. biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn

3. sự thích nghi của động vật- thực vật

3.1. thực vật

3.1.1. lá tiêu biến thành gai

3.1.2. rút ngắn chu kì sinh trưởng

3.1.3. tích trữ nước trong thân

3.1.4. bộ rễ dài đâm sâu xuống lòng đất

3.2. đông vật

3.2.1. tích trữ chất dinh dưỡng

3.2.2. kiếm ăn vào ban đêm

4. hoạt động kinh tế

4.1. cổ truyền

4.1.1. chăn nuôi du mục

4.1.2. trồng trọt trong ốc đảo

4.1.3. vận chuyển hàng hóa

4.2. hiện đại

4.2.1. khai thác khoáng sản, túi nước ngầm

4.2.2. du lịch

4.2.3. sủ dụng kĩ thuật khoan sâu để cải tạp hoang mạc