Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Текст by Mind Map: Текст

1. стилі

1.1. офіційно-діловий

1.2. художній

1.3. науковий

1.4. розмовний

1.5. публіцистичний

1.6. конфесійний

2. типи мовлення

2.1. опис

2.2. розповідь

2.3. роздум

3. Prerequisites

3.1. тема

3.2. ідея

3.3. заголовок

4. види речень

4.1. розповідні

4.2. питальні

4.3. спонукальні

5. це група речень, об’єднаних між собою темою, головною думкою та граматично

6. Засобами граматичного зв’язку речень у тексті є: – послідовність розташування речень; – порядок слів у реченнях; – інтонація.

7. Мікротема - частина загальної теми тексту.

8. Мовні засоби зв’язку речень у тексті