Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Речення by Mind Map: Речення

1. За метою висловлювання

1.1. Розповідне

1.1.1. Влітку ми з братом будемо гостювати у бабусі.

1.2. Питальне

1.2.1. Хіба можна не любити свою Батьківщину?

1.3. Спонукальне

1.3.1. Беріть, діти, кошики і гайда в ліс.

2. За будовою (наявністю граматичної основи) й типами синтаксичних зв’язків речення

2.1. Просте

2.1.1. Батога з піску не сплетеш

2.2. Складне

2.2.1. сполучникові

2.2.1.1. складносурядні

2.2.1.1.1. Може людина помилятися в людині, але не можуть народи помилятися в народах

2.2.1.2. складнопідрядні

2.2.1.2.1. Блаженний муж, що йде на суд неправих і там за правду голос свій підносить

2.2.2. безсполучникові

2.2.2.1. Виглянуло сонце – озеро вмить проясніло, радісно посміхнулось до неба

2.2.3. з різними типами зв’язку

2.2.3.1. Я вірю: прийде час весни і перемоги, і людство знайде шлях до спільної мети

3. За емоційним забарвленням

3.1. Окличне

3.2. Неокличне

4. За наявністю головних членів речення

4.1. двоскладні

4.1.1. Я люблю свою хату поліську… Я люблю свій зажурений ліс

4.2. односкладні

4.2.1. означено-особові

4.2.1.1. І знову хочу пережить хлоп’ячі радощі та бурі

4.2.2. неозначено-особові

4.2.2.1. На головніших київських вулицях починали засвічувати ліхтарі

4.2.3. узагальнено-особові

4.2.3.1. Старого горобця на полові не обдуриш

4.2.4. безособові

4.2.4.1. З далекого степу горнуло густим духом скошеного сіна

4.2.5. інфінітивні

4.2.5.1. Утекти б од себе геть за очі, у небачене, нечуте, у немовлене

4.2.6. називні

4.2.6.1. Ранок. Сонце. Ліс і сонце. Діаманти сліз чи рос…

5. За наявністю другорядних членів речення

5.1. непоширені

5.1.1. Голубіють ранки… Голубіють роси…

5.2. поширені

5.2.1. Голубіє осінь у саду

6. За наявністю ускладнень речення

6.1. ускладнені

6.1.1. однорідними членами речення

6.1.1.1. Місяць хилився все нижче, золотавився, тьмянішав

6.1.2. вставними словами

6.1.2.1. Мабуть, ніде на світі немає такої чарівно прекрасної й журливої долини, як оцей степ!

6.1.3. відокремленими членами речення

6.1.3.1. І срібна ніч, серпанками повита, дріма і слуха солов'я

6.1.4. звертаннями

6.1.4.1. Благословенні будьте, мудрі очі, що вгледіли через туман широкий рідний океан

6.2. неускладнені

6.2.1. «Кобзар» називають енциклопедією народного життя…

7. За наявністю всіх членів речення, необхідних для повноти розуміння його змісту

7.1. повні

7.1.1. Кращого від народу і рідного краю нічого нема під цим небом

7.2. неповні

7.2.1. Праворуч – сонце. Ліворуч – місяць. А так – зоря