SÖZCÜK TÜRLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜK TÜRLERİ by Mind Map: SÖZCÜK TÜRLERİ

1. İsim (ad)

1.1. Tekil - Çoğul - Topluluk

1.2. Somut - Soyut

1.3. Hal Ekleri

1.3.1. Yalın

1.3.2. -i belirtme

1.3.3. -e yönelme

1.3.4. -de bulunma

1.3.5. -den ayrılma

1.4. Tamlama Ekleri

1.4.1. Tamlayan

1.4.1.1. -ın -in -un -im -den

1.4.2. Tamlanan

1.4.2.1. -ı -i -u -m -sı -nız -mız -ları

2. Bağlaç (fakat, ama, lakin, de, ki)

2.1. İle (ve)

2.2. Ancak

2.3. Yalnız

2.4. Çünkü

2.5. Lakin

2.6. Bile

2.7. Ne...ne

2.8. Hem...hem

2.9. Gerek...gerek

3. Zamir (adıl)

3.1. 1- Kişi Zamirleri

3.1.1. Ben Sen O Biz Siz Onlar

3.1.2. Dönüşlülük zamiri: kendi

3.2. 2- İşaret Zamirleri

3.2.1. Bu Şu O Bunlar Şunlar Onlar

3.2.2. Öteki Beriki

3.3. 3- Belgisizlik Zamirleri

3.3.1. Şey Herkes Hepimiz

3.3.2. Kimse Bazıları Hiçbiri

3.3.3. Hiç Kimse Birkaç Birçoğu

3.4. 4- Soru Zamirleri

3.4.1. Kim Ne Nerede Kimde Hangisi

3.5. 5- Ek Halinde Zamirler

3.5.1. Benimki Seninki Onunki

3.6. 6- İyelik Ekleri

4. Sıfat (ön ad)

4.1. 1- Niteleme (nasıl) S.

4.1.1. Renk Durum Biçim

4.2. 2- Belirtme Sıfatı

4.2.1. Sayı İşaret Belgisiz Soru

4.3. 3- Sıfat Yapan Ki: daki taki zaman

4.4. 4- İkileme

4.5. 5- Pekiştirme

4.6. 6- Edat öbek

4.7. 7- İsim Tamlaması

4.8. 8- Kurallı Bileşik Sıfat

4.8.1. -Sıfat tam. -lı -lık -sız (iki yüzlü adam)

4.8.2. -Sıfat tam. Ad+sıfat / ad+iyelik (eli açık adam)

5. Zarf (belirteç) fiil-fiilimsi

5.1. 1- Durum Zarfları (nasıl)

5.2. 2- Zaman Zarfları (ne zaman)

5.3. 3- Miktar Zarfları (ne kadar)

5.3.1. Üstünlük-Derecelendirme: (en) çok iyi çalıştı

5.4. 4- Soru Zarfları (nasıl ne zaman niçin ne kadar)

6. Edat (ilgeç) (sadece)

6.1. İle

6.2. Ancak

6.3. Yalnız

6.4. Bir

6.5. Gibi

6.6. Kadar

6.7. İçin

6.8. Sanki

6.9. Mi

6.10. Değil

6.11. E-kadar

6.12. E-göre

6.13. E-dek

6.14. E-rağmen

6.15. E-karşı

6.16. E-değin

6.17. Den-dolayı

6.18. Den-önce

6.19. Den-sonra

6.20. Den-başka

6.21. Den-beri