APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

1. Bahagian dalam Komputer

1.1. ANTARANYA MOTHERBOARD ROM DAN RAM CPU

1.2. OUTPUT DAN INPUT

1.2.1. MONITOR KEYBOARD MOUSE DAN MOUSEPAD

1.3. WINDOWS

1.3.1. SEBUAH OS YANG DICIPTA OLEH MICROSOFT

2. Tatacara Penggunaan Microsoft

2.1. Jenis Microsoft

2.1.1. WORD POWERPOINT EXCEL

2.1.1.1. WORD berfungsi untuk membuat laporan atau dokumen. POWERPOINT berfungsi untuk membuat pembentangan dalam bentuk slide. EXCEL berfungsi untuk memproses data.

3. Casting Tools

3.1. CAMSTUDIO

3.2. JING

3.3. SCREENCAST

4. Content Creation Tools

4.1. FUNGSI PENERBITAN BISNES MULTIMEDIA

5. Operating System (OS)

5.1. LINUX DAN MAC

5.2. WINDOWS

6. E-PUBLISHING

6.1. MENERANGKAN PENGGUNAAN DAN PENERBITAN BUKU ATAU MAJALAH DALAM BENTUK ELEKTRONIK

6.1.1. CONTOH E- JURNAL E-BUKU E-TESIS E-ARKIB

7. Moodle

7.1. MEMBANTU MENGURUSKAN HAL PELAJARAN

7.2. CONTOH DI UNISZA E-KELIP

8. Social Networking Tools

8.1. SOSIAL MEDIA

8.2. CONTOH FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

9. Web Authoring Tools dan Blog

9.1. ALAT PENGARANGAN

9.2. CONTOH HTML MICROSOFT FRONTPAGES NETOBJECT FUSION MACROMEDIA DREAMWEAVER

9.3. BLOG

9.3.1. JURNAL PERIBADI DALAM TALIAN

9.4. FUNGSI BLOG BERDAKWAH EKSPRESIKAN PANDANGAN

10. Maktabah Syamilah

10.1. SEBAGAI PERPUSTAKAAN DIGITAL ATAU ARKIB

10.2. CARA PENGGUNAAN PERLULAH DIMUAT TURUN DAHULU DI GOOGLE

11. Survey and Polling

11.1. SURVEY UNTUK MENDAPATKAN MAKLUM 1BALAS PENGGUNA DAN MENGUKUR PENDAPAT

11.2. POLL SATU SOALAN YANG MEMPUNYAI VARIASI JAWAPAN

11.3. CONTOH APLIKASI SURVEY MONKEY