Lineære funktioner

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lineære funktioner by Mind Map: Lineære funktioner

1. Lineære: Antal og pris

2. Ikke lineære: Vandbølger

3. Lineære: Forholdet mellem masse og rumfang

4. Lineære: Et bøgetræ

5. Ikke lineære: Brian i sin nye bil (hastighed)

6. Lineære: Hastighed (afstand og tid)

7. Lineære: Mure i huse

8. En graf er en todimensional grafisk fremstilling af en funktionel