FUNGSI & BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA KOMPUTER(HARDWARE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FUNGSI & BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA KOMPUTER(HARDWARE) by Mind Map: FUNGSI & BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA KOMPUTER(HARDWARE)

1. BAHAGIAN-BAHAGIAN DALAM KOMPUTER DAN FUNGSINYA

1.1. MOTHERBOARD

1.1.1. pusat pengendali yang mengatur kerja & semua komponen yang terpasang padanya

1.1.1.1. JENIS-JENIS MOTHERBOARD

1.1.1.1.1. motherboard AT/AT baby

1.1.1.1.2. motherboard ATX

1.1.1.1.3. motherboard BTX

1.1.1.1.4. motherboard ITX

1.2. RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)

1.2.1. membaca dengan cepat untuk menjalankan aplikasi

1.2.1.1. JENIS-JENIS RAM

1.2.1.1.1. DRAM(Dynamic Random Access Memory

1.2.1.1.2. SRAM(Static Random Access Memory)

1.3. READ ONLY MEMORY

1.3.1. penyimpanan program untuk booting awal pada komputer

1.3.1.1. JENIS-JENIS ROM

1.3.1.1.1. PROM

1.3.1.1.2. EPROM

1.3.1.1.3. EEPROM

2. WINDOWS

2.1. Buy Christmas presents

2.2. FUNGSI: sebagai enjin

2.2.1. PRO

2.2.1.1. sebuah OSyg mesra pengguna

2.2.1.2. tahap sekuriti tinggi

2.2.2. CON

2.2.2.1. terdedah kepada virus dan worm

3. Try MeisterTask!

4. MAKSUD KOMPUTER

4.1. Peranti elektronik yang beroperasi di bawah kawalan arahan yang di simpan di dalam memori

5. BAHAGIAN-BAHAGIAN DAN FUNGSI

5.1. Monitor

5.2. Keyboard

5.2.1. alat ketik untuk menampilkan huruf dan simbol pada monitor komputer yang kemudian dicetak menjadi dokumen atau menyimpan data penting dalam komputer

5.3. Tetikus

5.3.1. mengendalikan perisian animasi,grafik, dan aturcara penerbitan meja.

5.3.1.1. JENIS-JENIS TETIKUS

5.3.1.1.1. mouse optic

5.3.1.1.2. mouse track ball

5.3.1.1.3. mouse serial

5.3.1.1.4. mouse ps2

5.3.1.1.5. mouse USB

5.3.1.1.6. mouse wireless

5.4. Speaker

5.4.1. mengeluarkan hasil proses dari CPU berupaya suara atau audio.

5.4.1.1. JENIS-JENIS SPEAKER

5.4.1.1.1. SPEAKER PASIF

5.4.1.1.2. SPEAKER 3 WAYS

5.5. Printer

5.5.1. mencetak apa-apa dokumen dari komputer ke dalam sehelai kertas atau media sejenisnya.

5.5.1.1. JENIS-JENIS PRINTER

5.5.1.1.1. printer ink jet

5.5.1.1.2. printer dox matrix

5.5.1.1.3. printer LED/LCD

5.5.1.1.4. printer laser jet

5.5.1.1.5. plotter/wide format priting

5.6. Unit Memproses Pusat (CPU)

5.6.1. menjalankan program yang disimpan di dalam memori utama dalam mengambil instruksi tersebut & mengeksekusifkannya satu persatu sesuia alur perintah.

5.7. Monitor

5.7.1. menempilkan video dan sebarang informasi grafik yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafik (vga card)

6. MOODLE

6.1. PENGENALAN

6.1.1. moodle adalah plartform pembelajran yang direka untuk menyediakan pendidik,pentadbir,dan pelajar dengan sistem yang mantap,selamat dan bersepadu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran peribadi.

6.2. FUNGSI MOODLE

6.2.1. sembang(chat)

6.2.2. pendidikan

6.2.3. blog

6.2.4. mencari isu

6.2.5. membuat isu

6.2.6. forum

6.2.7. bisnes

6.2.8. kuiz

6.3. KELEBIHAN MOODLE

6.3.1. mudah untuk digunakan

6.3.2. moodle dalam bahasa anda

6.3.3. gunakan bila-bila masa,di mana sahaja,pada mana-mana peranti

6.3.4. percuma dengan tidak dikenakan bayaran pelesenan

6.4. KEBURUKAN MOODLE

6.4.1. memerlukan tenaga pakar

6.4.2. memerlukan biaya lebih

6.4.3. masalah mengakses masuk

6.4.4. memerlukan aplikasi

7. SURVEY AND POLLING

7.1. Definisi

7.1.1. Survey: untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas atau untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

7.1.2. Poll: satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

7.2. Perbezaan

7.2.1. Survey: panjang,umum,lama,banyak

7.2.2. Poll: pendek,terperinci,singkat,sedikit

7.3. Aplikasi

7.3.1. aplikasi yang digunakan adalah survey monkey

7.3.2. Survey Monkey adalah kajian dalam talian perisian berasaskan awan pembangunan sebagai sebuah syarikat perkhidmatan.Aplikasi ini diasaskanoleh Ryan Finley pada tahun 1999.

7.4. Kelebihan

7.4.1. dapat mengetahui tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu ilmu yang diperolehi.CONTOH: tahap kefahaman subjek Ulum Al-Quran berapa peratus,da lain-lain lagi.

7.4.2. dapat mengetahui peningkatan atau pengurangan individu yang menganut ajaran Islam di seluruh dunia.CONTOH: Eropah,Iraq,Palestin dan sebagainya.

7.5. Keburukan

7.5.1. memburukkan imej islam.CONTOH: islam dikatakan sebagai terrorist atau umat pengganas yang cuba menghancurkan ketenteraman orang lain.

7.5.2. penyebaran berita tidak sohih kemungkinan berlaku pengkhianatan.CONTOH: negara lain bermusuh dengan negara islam kerana menganggap Islam agama yang tidak bertamadun.

7.6. Kesimpulan

7.6.1. mudah dan pantas

7.6.2. dapat menilai pendapat masyarakat

7.6.3. penyelesaian masalah

8. PERISIAN KOLABORATIF & SHARING TOOLS

8.1. Definisi

8.1.1. Sharing Tools: butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi.

8.1.2. Kolaboratif: pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

8.2. Kebaikan Pengisian Kolaboratif & Sharing Tools

8.2.1. Hasil menjadi lebih kreatif

8.2.1.1. lebih produktif

8.2.1.2. sel otak berhubung

8.2.2. Memudahkan Organisasi

8.2.2.1. pengagihan tugas

8.2.2.2. membentuk kumpulan

8.2.3. Kerja menjadi lebih sistematik

8.2.3.1. hasil kerja terperinci

8.2.3.2. mudah difahami

8.2.4. Mengatur projek & jadual

8.2.4.1. perancangan akan menjadi lebih teliti

8.2.5. Membina pasukan jarak jauh

8.2.5.1. menjimatkan kos perbelanjaan

8.2.5.2. menjimatkan masa yang ada

8.3. Kesimpulan

8.3.1. membantu masyarakat muslim di dunia lebih cekap menggunakan sesuatu perisian aplikasi yang ditubuhkan dalam kalangan masyarakat muslim itu sendiri.

8.3.2. memudahkan pelajar yang ingin melanjutkan pembelajran ataupun ingin mengembara ke luar negara ( HALAL TRIP )

8.3.3. menyaksikan ciptaan Allah SWT dan kebesaranNYA.

8.3.4. mempelajari budaya Islam yang diamalkan oleh negara-negara lain.

8.4. Calendering

8.4.1. allow people to capture & record scheduled meetings and events

8.4.2. can choose who has access to your calendar

8.4.3. can be accessed from any type of computers

8.4.4. Products: Google Calendar,IBM Lotus Notes,Microsoft Exchanges.