Teknologiens betydning for menneskers levevilkår

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Teknologiens betydning for menneskers levevilkår af Mind Map: Teknologiens betydning for menneskers levevilkår

1. Energi i blodet

1.1. Blodsukker

1.1.1. Forsøg med blodsukker

1.1.2. Glukose

1.1.2.1. Respiration

1.1.2.1.1. C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + energi

1.1.2.2. Hvordan er forbruget i forskellige lande

1.1.3. Diabetes

1.1.3.1. Diabetes

1.1.3.1.1. Insulin

1.1.3.1.2. Arv

1.1.3.2. Diabetes

1.1.3.2.1. Insulin

1.1.3.2.2. Dårlig levevilkår

1.1.3.2.3. Motion

2. Elektricitet

2.1. Vedvarende energi

2.2. Fossile brændsler

3. Kredsløb

3.1. Kulstoffets kredsløbet

3.1.1. Respiration

3.1.1.1. C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + engergi

3.1.2. Fotosyntese

3.1.2.1. 6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2

3.1.3. Organisk stof

3.1.4. Plante og dyrerester

3.1.5. dødt organisk stof

3.1.6. affaldsprodukter

3.1.7. forrådnelse

3.2. Vandets kredsløb

3.3. Nistrogens kredsløb

3.3.1. Atmosfærisk luft

3.3.1.1. Torden

3.3.2. Kvælstoffiksering

3.3.3. Dødt organisk materiale

3.3.4. udvaskning

3.3.4.1. Nitrat

3.3.4.1.1. NO3-

3.3.4.2. Nitrit

3.3.4.2.1. NO2-

3.3.4.3. Ammoniak

3.3.4.3.1. NH3

3.4. Energistrømme