Livsformer,kulturforskelle og livsstile

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Livsformer,kulturforskelle og livsstile af Mind Map: Livsformer,kulturforskelle og livsstile

1. En inddeling af befolkningen efter deres forhold til arbejde og fritid

2. Kulturforskelle

2.1. Uddannelsesforskelle, jobs og beboelse fx

2.2. Normer, social arv og værdier

2.3. Ehvervsstruktur

3. Livsformer

3.1. Thomas Højrup

3.1.1. Den selvstændige livsform

3.1.1.1. Lever for at arbejde og arbejder for at leve.

3.1.1.2. Arbejde og mit fritidsliv smelter sammen.

3.1.1.3. Oftest direktør i egen virksomhed (stor såvel som lille), selvstændig konsulent, landmand.

3.1.2. Lønarbejderlivsformen

3.1.2.1. Arbejder for at leve

3.1.2.2. Oftest ufaglært arbejder, kort proffessionsuddannelse.

3.1.2.3. Skarp opdeling mellem arbejdsliv og fritidsliv.

3.1.3. Karrierelivsformen

3.1.3.1. Lever for at arbejde

3.1.3.2. Skelnes ikke skarpt mellem mit arbejdsliv og mit fritidsliv.

3.1.3.3. Oftest vidensmedarbejder, konsulent, typisk længere videregående uddannelse.

4. Livsstile

4.1. Forbrug, kost og lignende

4.2. Pierre Bourdieu

4.2.1. Habitus

4.2.1.1. Økonomisk kapital

4.2.1.1.1. De økonomiske muligheder er forskellige. Forskellige muligheder og begrænsninger

4.2.1.2. Social kapital

4.2.1.2.1. Individets værdier og normer, evnen til at indgå i sociale relationer --> påvirkes af individets socialisering (familie og venner)

4.2.1.3. Kulturel kapital

4.2.1.3.1. Dannelsesideal, uddannelsesniveau, taleemner, by/land, kulturinterreseret

4.2.2. Habitus ændres over tid

4.3. Minervamodellem

4.3.1. Materialistiske individualister - blå segment

4.3.2. Solidariske idealister - grønne segment

4.3.3. Traditionelle idealister - rosa segment

4.3.4. Traditionelle materialister - violette segment

5. Begreber:

5.1. Kapital

5.1.1. De faktorer, som er styrende for habitus. Her skelnes der mellem økonomisk-, social- og kulturel kapital.

5.2. Habitus

5.2.1. Et indlejret reaktionsmønster, som et individ træffer sit valg på baggrund af

5.3. Livsformsteorien

5.4. Segmentering

5.4.1. En systematisk opdeling af en befolkningsgruppe i faste grupper efter bestemte kriterier

5.5. Minervamodel

5.5.1. En opdeling af den danske befolkning baseret på deres præferencer, smag og værdier

5.6. Livsstil

5.6.1. Produktet af det enkelte individs smag og præferencer, som kommer til udtryk i dennes forbrug og valg

5.7. Erhversstruktur

5.7.1. De beskæftigedes fordeling på forskellige erhverv

6. Konklusion:

6.1. Livsformer, kulturforskelle og livsstile hænger sammen ved, at personer oftest falder i de samme kategorier ud fra, hvor de kommer fra, hvordan de lever og hvordan de arbejder. Enhver bankdirektør vil oftest falde ind i de samme tre kategorier alle steder. Han/hun vil oftest være opvokset et sted, hvor normen er høj uddannelse, han/hun vil være i det blå segment og vil til sidst tilhøre karrierelivsformen eller den selvstændige livsform. Ved at man oftest vil kunne placere en bankdirektør fx eller ethvert andet erhverv i de samme kategorier hele vejen rundt, kan sammenhængen ses.

7. Indledning

7.1. Ved vores mindmap vil vi komme ind over livsformene, hvilke livsstile man lever efter og hvilken kultur vi har. Det er alt sammen forskelligt fra person til person, hvilken livsstil og livsform man lever efter, men oftest vil man falde i det samme mønster. Hvilken livsstil og livsform vores forældre havde og hvilken indflydelse det har på vores valg i livet.