Udskrivelse og medicin

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udskrivelse og medicin af Mind Map: Udskrivelse og medicin

1. Interventioner ifm. medicinhåndtering

1.1. Irland Hcilke faktorer bidrager til medicnfejl

1.1.1. Interventioner

1.1.1.1. UTH'er!

1.1.1.1.1. Frygt for konsekvenser

1.1.1.1.2. Tidsbegrænset

1.1.2. Lignende embalage

1.1.3. Forstyrrelser eller multitaskning vil med.håndtering

1.1.4. MAtematikfærdigheder

1.1.4.1. Skal vedligeholdes

1.1.5. Verbal ordinationer

1.1.5.1. %close loop

2. Sikre kvalitet

2.1. Akut team

2.1.1. Tidlig opsporing

2.1.1.1. Samt måske finder flere

2.1.2. Økonomi

2.1.3. forebygge genindlæggelser

2.1.4. Skabe tryghed og kontinuitet

2.1.4.1. Hurtigere hjælp

2.1.4.2. oplevelse af sammenhæng

2.1.5. Målgruppe - special sygepleje

2.1.6. Placeret i FAM

2.1.6.1. Spl. skal have 2-5 års erfaring fra FAM eller kommunen

2.1.6.2. Blanding af regionalt og kommunalt

2.2. Forebyggelse af genindlæggelse

2.2.1. Samarbejde ml, hjemmehjælp, hospital og praktiserende læge. tværsektoriel

2.2.2. Følg hjem funktion

2.2.3. Kommunale indsatser

2.3. Udvikling af "chatrum"

3. Planlægge og koordinere (Sambo)

3.1. SST

3.1.1. Ansvar

3.1.1.1. FMK

3.1.1.1.1. Hospitaler har ansvar for opdatering

3.1.2. Hospital skal varsles dage før hvis plejen skal øges

3.2. Hj. spl.

3.2.1. Flere opgaver/medicin Interventioner/statistik

3.2.1.1. Obs inhalation. pt. ved ofte ikke hvordan de bruges

3.2.2. KOL

3.2.2.1. Psykisk støtte Forværring

3.2.2.1.1. Pt. angst

3.2.3. Teknologisk udvikling

3.2.3.1. mindre Hjemme hj

3.3. SAMBO

3.3.1. Pt inddragelse

3.3.2. Sikre kvalitet

3.3.3. Kommunikation ml. Hospital og kommuner, allerede ved indlæggelse

3.4. PhD projekt

3.4.1. Informationer ml sektorer

3.4.1.1. Hvad der er vigtigt på hospital er ikke nødvendigvis det vigtigste i primærsektoren

3.4.1.2. mangler et "chatrum"

4. Telemedicin

4.1. USA, app sårpleje Tidlig opsporring

5. Kommunikation

5.1. Tværsektorielt

5.2. Fejl komm. mellem akut og sengeafsnit

5.3. Hvad har patienten behov for at vide

5.3.1. ansvar/pligt

5.4. Kari Martinsen

5.4.1. Langsom i det korte møde

5.5. Pt

5.5.1. forberedelse

5.5.1.1. få en folder, få det på skrift