Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Islam af Mind Map: Islam

1. Samfundstyper

1.1. Modernistisk Islam

1.1.1. Modernisme

1.1.2. Åbenhed

1.2. Traditionelle Islam

1.2.1. Sharia

1.2.1.1. Sharialovgivningen er de religiøse love som en muslim skal følge og som opfattes som en komplet lære og et komplet livsmønsterfor den enkelte, samtidig med at den fungerer som et moral og lov-kodeks for samfundet generelt.

1.3. Den senmoderne Islam

1.3.1. Assimilation

1.3.2. Intergration

2. De fem søjler

2.1. Shahada

2.2. Alsalat

2.3. Zakat

2.4. Sawm

2.5. Hajj

3. Koranen

3.1. Koranen er muslimernes hellige bog. Koranen er inddelt 114 kapitler (sura) med i alt 6236 vers. Koranen forklarer hvordan muslimerne skal begås

4. Islamistiske og fundamentalistiske bevægelser

4.1. Boko Haram

4.2. Islamisk stat

4.3. Hizb ut Tahrir

4.4. Hizbollah

4.5. Hamas

5. Opstandelse af Islam

5.1. Koranen opstod i Medina. Grundlæggeren/profeten er Muhammed. I år 570 blev profeten Muhammed født i Mekka. Døde i år 632.