Industrielle revolution i England

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Industrielle revolution i England af Mind Map: Industrielle revolution i England

1. Kapital

1.1. Investorer

1.2. Banker

1.2.1. Handel

1.2.1.1. Engelsk imperum

1.2.1.1.1. Kolonierne

1.2.1.2. International handel

1.2.1.3. National handel

1.3. Formuer

2. Råstoffer

2.1. Kul

2.1.1. Trækul

2.1.2. Stenkul

2.1.2.1. Dampmaskiner til at pumpe vand ud.

2.2. Uld

2.3. Bomuld

2.3.1. Plantager

2.3.1.1. Slavearbejde

2.3.2. Bomuld fra indien

2.4. Jern

3. Samfundsrammer

3.1. Urbanisering

4. Marked

4.1. Transport

4.1.1. både og kanaler

4.1.2. Jernbane

4.2. Den voksenede befolkning

4.3. Landbrug

4.4. Tre Sektor hypotesen

4.4.1. Primærerhverv

4.4.2. Sekundærerhverv

4.4.3. Tertiærererhverv

5. Arbejdskraft

5.1. Landbrugarbejde

5.1.1. Fra levestil til erhverv

5.1.2. Effektueret

5.1.2.1. Teknologisk / Biologisk

5.1.2.2. Bedre udnyttelse af jorden

5.1.3. Samling af jord

5.1.4. Kvalitet < Markedspris

5.1.4.1. Landbrug marked

5.2. Befolkningsudvikling

5.3. Erstatning af muskelkraft

5.3.1. Erstatning af dyrs og menneskers muskelkraft

5.4. Byen

5.4.1. Fabrikkerne

6. Landbrug DK

6.1. Bakkerne i Danmark blev ødelagt eller pløjet ned for maskinerne lettere kunne arbejde og øge produktionen

6.2. Bakkerne og dalene som ligger rundt om Sorø var skabt af istiden, mens alle de lange tomme kornmarker der strækker sig langt uden at ændre højde eller have nogen form for bølger er væk.

6.3. I Danmark støttede statsmagten udviklingen af den tidlige industri især tekstilproduktionen

7. Kapital

8. Arbejdskraft

9. Råstoffer

10. Marked

11. samfundsrammer

12. Teknologi

13. teknologi

13.1. Dampmaskiner

13.1.1. Saverys maskine

13.1.2. Nwecomens maskine

13.1.3. watts maskine

13.1.3.1. Dobbeltvirkende rotationmaskine

13.2. Vand og vind energi

13.3. Heste

13.4. Udvinding af råstofferne

13.4.1. Jern

13.4.1.1. Stål

13.5. benzin og gas motorer