økonomiske begreber

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
økonomiske begreber af Mind Map: økonomiske begreber

1. udbud og eftersprøgsel

1.1. udbud

1.1.1. hvor mange vare der bliver lavet.

1.1.2. højt udbud=lav pris

1.1.3. lavt udbud=høj pris

1.1.4. overbud er når der for mange varer i forhold til efterspørgslen

1.1.5. underbud er hvis der ikke er nok vare i forhold til efterspørgslen.

1.2. efterspørgsel

1.2.1. hvor mange af den enkelte vare der bliver produceret.

1.2.2. høj efterspørgsel er ofte ligmed stort udbud. man kan dog også gøre som supreme og lave et lavere ubud end efterspørgslen

2. overbud

3. underbud

4. økonomisk vækst

4.1. landet tjener penge fordi der bliver købt og produceret flere varer

5. BNP(Bruttonationalprodukt)

5.1. værdi af alle produceret varer og tjenesteydelser minus værdien af de andvendte råvarer

6. Betalingsbalancen

6.1. hvis den er posetiv er eksportere vi mere end vi importere omvendt hvis den er negativ

6.2. overskud/underskud

6.3. import/eksport