Middelalderen

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Middelalderen af Mind Map: Middelalderen

1. Den katolske kirke havde meget magt over menneskene og videnskaben. Alle nye tanker skulle passe med biblens ord

2. Korstog I Estland. I 1200 tallet tog danmarks konge sejr over Estland det var nemlig Valdemar 2. Men i 1219 Vandt danskerne. Ved et stort slag i byen Lyndanisse. Der siges at det var der Dannebro faldt ned fra himmelen. Byen blev Estlands nye hovedstad ved navnet Tallinn. De danske konger reageret ind til 1346 hvor området blev solgt.

3. kalmarunioen

3.1. Kalmarunionen var en union som var 3 lande Danmark, Sverige, Norge. De 3 lande vil arbejde sammen så de kunne få et stort fællesskab den første konge var Erik 1 han var 15 år og han måtte ikke syrer Unionen. Så Margrethe 1 skulle overtage indtil han blev voksen.

3.1.1. Sveriges Blodbad. I 1467 ville Svenskerne ikke være med. Men det gad Christian 2 ikke at finde sig i så han samlede en stor hær og var i krig i 3 år men så i 1522 fik han indtaget stockholm og holdte en stor fest men festen blev til et blodbad 88 af de fineste folk blev halshugget.

3.1.1.1. Glæden for satte ikke så længe for Christian 2. i 1523 fik svenskerne taget deres rige tilbage og de forladte kalmarunionen for altid. men Danmark og Norge havde en union helt frem til 1814

4. kongemagt og krig

4.1. Magt. det var mest kirken og konger som havde meget magt og stor mænd havde også en del magt fordi de lånte jord ud til bønnerne men så skulle bønnerne også betale cirka 50 % hvad de ejede.

5. hverdags liv

5.1. Herremænd og adel. en herremand kom fra adlen og var bøndernes herre. kun de aller fattigste herremænd dyrkede selv landbrug

5.2. Riddere. Herremændene trænede også op til kamp, da det var deres opgave at hjælpe kongen i krig. Først i 1100 begyndte adelige krigere at kalde sig for riddere

5.3. Bonden. Bondens arbejde var at passe sin jord og sin gård. Bonden lejede jorden af en herremand og skulle så dyrke jorden. Bonden gik også meget i kirke.

6. Damark og Verden

6.1. Danmark og Verden. Indgang var danmark et stort rige med masser af magt vi var en af de største riger i verden. Vi havde Norge, Grønland, Island, Nord Tyskland Og Sydsverige. Men idag er vi et meget lille land

7. Kirken og Tro