"Den sorte død blev nedkæmpet med lovgivning"

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
"Den sorte død blev nedkæmpet med lovgivning" af Mind Map: "Den sorte død blev nedkæmpet med lovgivning"

1. Manglende institutioner til at tage sig af pesten. Kun udstedt vejledende forordninger.

2. I DK styr på pesten, da der kom pestlovgivning starten af 1600tallet - adskilte de syge fra de raske og indførte kontrol med ind- og udrejse.

2.1. Sygdom ramte Danmark i 1350

2.2. Først 300 år senere fik myndighederne skovlen under smitten.

3. De italienske bystater Venedig, Firenze og Milano, tidligt indgreb - Syge anbragt i pesthuse udenfor byen, oprettelse af rapportsystem, informerede det administrative system om, hvor sygdommen havde bevæget sig hen.

4. Kongen havde ikke magt nok over landet til at kunne gennemtvinge forordningerne på lokalt plan

4.1. Det der virkelig kommer til at betyde noget i bekæmpelsen af pest, det er da man får de større lovindgreb.

4.1.1. 1625 - Christian den IV indfører pestlovgivning: Hver by skulle stille et hus til rådighed for de pestsyge, og bystyret skulle ansætte en pestmester til en god månedsløn.

5. 1700 - krig mellem Sverige og Danmark. Krig = sygdom.

5.1. 1710 - sygdom kommer til DK - 38% af KBH’s befolkning dør

5.2. Ingen levende havde erfaring med pest. (folk blev ikke så gamle den gang)

5.3. Christian IV's gamle pestlov blev taget i brug igen. + Nye skibe i Karantæne 40 dage, inden de lægger til i havnen (både sømænd og last)

5.4. DK bureaukratiseret (regler), og statsmagten har mere kontrol over borgerne end tidligere

5.5. 1710 til 1711 det sidste, vi så til den frygtede sygdom i Danmark.

6. Historikeren mener, "at vi på nogle områder er bedre stillet end vi var dengang" - medicin, identifikation, varsling på medier, bedre administrativt system.

6.1. Højtudviklede samfund har også medført en stor ulempe - Fly = Frankrig til Sydamerika på no time

7. Peter Christensen: »Hvis der kommer en lige så grim sygdom ligesom pesten, så skal vi gøre, ligesom de gjorde i renæssancen. Adskille de syge fra de raske og kontrollere ind og udrejse,«