Det moderne gennembrud 1870-1890

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Det moderne gennembrud 1870-1890 af Mind Map: Det moderne gennembrud 1870-1890

1. Georg Brandes

1.1. "Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur"

1.2. Hans hensigt var at tydeliggøre/vise, hvor langt den danske litteratur stod tilbage for de europæiske

1.3. Hans forelæsninger skabte raseri og frustration blandet nationalliberale og konservative kredse

1.4. Friheds- og fremtidsidéer

1.5. Hans problemstillinger var primært knyttet til kvindens stilling, offentlige moral, religion

2. Centrale forfattere:

2.1. Holger Drachann

2.1.1. "Engelske socialister" - 1871

2.2. John Stuart Mill

2.2.1. "Kvindernes underkuelse - 1869

2.3. Peter Nansen

2.3.1. "Aftenvisitter" -1883

2.4. J.P Jacobsen

2.4.1. "To verdener" -1879

2.5. Henrik Pontoppidan

2.5.1. ”Det forjættede land” - 1898, ”Lykke-Per” - 1898-1904 og ”De dødes rige” - 1917

2.6. Herman Bang

2.6.1. "Stille Existenser” - 1886

3. Kunsten:

3.1. Man satte problemer under debat

3.2. Kunsten skildrede virkeligheden i kontrast til romantikken hvor kunsten ikke var et ægte billede af virkeligheden

4. Herman Bang

4.1. Forfatter, teaterinstruktør og journalist

4.2. debuterer som forfatter med ”Haabløse Slægter” (1880)

4.3. Mest kendt novellesamling er "Stille Existenser” (1886)

4.4. Skriver ofte om forpinte og ensomme mennesker

4.5. Er homoseksuel og provokerer mange ved at tage sådanne emner op

5. Historie

5.1. 1864 tabet af hertugdømmerne + Sønderjylland: "Hvad udad tabes, skal indad vindes"

5.2. Tyskland samles i det Tyske Kejserrige

6. Naturalistiske udviklingsroman

6.1. menneskesynes bag det moderne gennebrud

6.2. Forestillinger som er ønske drømme og stemmer ikke overens ved virkeligheden

6.3. Forfattere har et pessimistisk syn på individet

6.3.1. handler ofte om fattigdom, prostitution, drukkenskab og elendighed

6.4. Naturvidenskabelig synsvinkel

7. Samfundsmæssige ændringer:

7.1. Industrialiseringen begynder at slå igennem

7.2. Befolkningsvandring fra land til by

7.3. København bliver storby

7.4. Liberalisme - Det enkelte individs centrum er i fokus

7.5. Kirke og religion bliver genstand for massiv kritik

8. Naturvidenskab

8.1. Darwinismen:

8.1.1. Mennesket er ligesom dyrene styret af drifter

8.2. Positivismen:

8.3. Marxismen :

9. Det naturalistiske drama

9.1. Henrik Ibsen (norge)

9.1.1. Samtidigheds dramaer

9.1.2. Udspiller sig i hverdags kulisser

9.1.3. Formålet er at skabe maximal illusion: at publikum tror, at det er virkeligheden

9.2. August Strindberg (sverige)

10. Hovedtemaer i litteratur, kunst, drama

10.1. Problematikker omkring:

10.1.1. køn

10.1.2. klasser

10.1.3. slægt

10.1.4. aristokrati

10.1.5. Arv og miljø

10.1.6. Hykleri

10.1.7. Seksuel frigørelse

10.1.8. dobbeltmoral

10.1.9. Urbanisering