Kristendomskundskab på mellemtrinnet

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kristendomskundskab på mellemtrinnet af Mind Map: Kristendomskundskab på mellemtrinnet

1. Dannelsesfag

1.1. Er det skolens arbejde at danne eleverne?

1.2. Fokus på trivsel igennem undervisning

2. Kompetencefag

2.1. Målstyret undervisning

2.1.1. Kan elevernes livsfilosofi måles?

2.2. Skolereformen

3. Hvor meget skal det fylde i skolen?

3.1. Skal faget have mere indflydelse i skolen?

3.2. Hvor meget fylder faget lige nu ift for 50 år siden?

3.3. Skal faget erstattes?

4. Kontroversielle emner

4.1. Det gode liv

4.1.1. Hvad siger de forskellige religioner om det?

4.2. Abort

4.3. aktiv dødshjælp

5. Relationskompetence

5.1. Er der forskel på, hvem der underviser i faget?

5.1.1. Klasselærer

5.1.2. Underviser kun klassen i faget

6. Hvad synes eleverne om faget?

6.1. Kvalitativ interview

6.1.1. Spørgeskema

6.2. Er eleverne motiveret for faget?

6.2.1. Hvordan kan de blive motiveret?

7. Hvem underviser i faget?

7.1. Er lærerne kompetenceuddannede?

7.1.1. Er de linjeuddannede?

7.1.2. hvor mange % af kristendomskundskabslærene underviser i faget?

7.1.2.1. Kvantitativ undersøgelse. - spørgeskema

8. Livsfilosofi

8.1. livsfilosofiske samtaler på klassen

9. Eleven skal kunne "diskutere og forholde sig til grundlæggende tilværelsesoplysninger"

10. Etik

11. Litteratur/teori

11.1. Alexander Von Oetting

11.1.1. dimensioner af pædagogisk praksis - koble teori med praksis

11.2. Juul og Hinge

11.2.1. Fagfilosofisk syn - filosofisk samtale

11.3. Carsten Hjort Pedersen

11.3.1. Teori om, at udvise respekt for ikke at overtræde elevernes intimideringsgrænse

12. Livsfilosofi og etik (obligatorisk) (EMU.dk) Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper