Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
BUDDHISME af Mind Map: BUDDHISME

1. De tre skoler

1.1. Theravada

1.1.1. Nirvana kan kun opnås af munke, efter mange genfødsler

1.1.2. Udbredt i Sydasien

1.1.3. Tripitaka

1.1.3.1. Vinaya Pitaka

1.1.3.1.1. samling af 227 regler for munke og nonner

1.1.3.2. Sutra Pitaka

1.1.3.2.1. samling af Buddhas ord, prædikener

1.1.3.3. Abidharma Pitaka

1.1.3.3.1. samling af tolkninger af Sutra Pitaka

1.2. Mahayana

1.2.1. Nirvana kan opnås af alle mennesker, men kun efter mange genfødsler

1.2.2. Udbredt i Nordasien

1.2.3. Sutraerne

1.2.3.1. "sutra" betyder tråd

1.2.3.2. en lille del af Buddhas store lære, ligesom tråde er dele af et stykke stof

1.3. Vajrayana

1.3.1. Nirvana kan opnås af alle mennesker og kan opnås i dette liv

1.3.2. Findes kun i Tibet

1.3.3. En vigtig nøgleperson er Dalai Lama

1.3.4. Kanjur

1.3.4.1. Buddhas ord

1.3.5. Tenjur

1.3.5.1. tolkninger af Kanjur

2. Karma

2.1. An-atman

2.1.1. Sjæleløs

2.1.1.1. buddhister tror ikke på at mennesket består af en sjæl

2.1.1.2. står i modsætning til hinduismen, hvor man mener at mennesket består af en sjæl, en atman

2.1.2. Fysiske legeme

2.1.2.1. Kroppen er skabt af begær, sansning

2.1.2.1.1. begær er tilknytning til den materielle verden

2.2. Karmaformation

2.2.1. Begreb

2.2.1.1. betegner den transfusion af karma, som påvirker menneskets vej til oplysning igennem samsaras uendelighed

2.2.2. Betegner

2.2.2.1. karma oplagres i en imaginær bank

2.2.2.2. buddhister ønsker hverken at opnå dårlig karma eller for meget god karma

2.2.2.3. man opnår karma igennem handlinger

2.2.3. 3 former for karma

2.2.3.1. 1. man oplever resultatet i en handling i samme liv

2.2.3.2. 2. man oplever resultatet af en specifik handling i det liv der kommer lige efter dette

2.2.3.3. 3. man oplever resultatet i et fremtidigt liv, altså om 10 eller 1.000 liv. Det er ikke til at sige hvornår man vil opleve resultatet

2.3. De fem skandhaer

2.3.1. Form

2.3.1.1. den fysiske krop

2.3.2. Følelser

2.3.2.1. den fysiske krops opfattelse af godt & ondt, rigtigt & forkert, sorg & glæde, smerte & nydelse

2.3.3. Forestillinger

2.3.3.1. de følelsesmæssige præferencer, f.eks. at hade ondt, ville det gode, flygte fra sorg, håbe på glæde, undgå smerte, ønske nydelse

2.3.4. Vilje

2.3.4.1. navigerer kroppen ved hjælp af følelser og forestillinger, f.eks. det at hade smerte for at opnå nydelse eller at hade det onde og gøre ting der er gode for en selv

2.3.5. Bevidsthed

2.3.5.1. at skelne mellem det gode & det onde, rigtigt & forkert, smerte & nydelse, sorg & glæde

2.3.5.1.1. gennem bevidsthed erkendes det onde som ondt, det gode som godt, smerte som smerte og nydelse som nydelse

3. De tre juveler

3.1. Buddha

3.1.1. Betydning

3.1.1.1. Buddha betyder "Den Oplyste", dvs. den som har opnået nirvana

3.1.2. Manden bag

3.1.2.1. Siddhartha levede som prins i Asien for ca. 2.500 år siden

3.1.2.2. han forlod luksuslivet, til fordel for at finde glæde og ro i sindet

3.1.2.3. da han gennem meditation opnåede nirvana blev han kaldt Siddhartha Buddha

3.1.2.4. på festdagen wesak mindes buddhister hans fødsel, oplysning og død

3.1.2.4.1. Hana matsuri er Japans fejring af hans fødselsdag

3.1.3. Vigtige byer

3.1.3.1. Nielsen, Anders: "Buddhisme - introduktion og tekster"

3.1.3.2. Sarnath

3.1.3.3. Kushinagara

3.1.3.4. Lumbini

3.1.3.5. Bodhgaya

3.2. Dharma

3.2.1. Betydning

3.2.1.1. dharma er et begreb for "den buddhistiske lære"

3.3. Sangha

3.3.1. Betydning

3.3.1.1. sangha er et begreb for "det buddhistiske fællesskab"

3.3.1.2. oversat betyder ordet: "fællesskabet af buddhister"

4. Nirvana

4.1. Samsara

4.1.1. Livshjulet

4.1.1.1. livshjulet er symbol på livets kredsløb

4.1.1.2. hjulet holdes i gang af dæmonen Mara, der frister mennesker, så de har svært ved at komme ud af hjulet

4.1.1.3. i hjulets midte er der en hane, et svin og en slange

4.1.1.3.1. de symboliserer hhv. menneskers grådighed, uvidenhed og had

4.1.1.3.2. de er vigtige årsager til at man genfødes, så længe man ikke er oplyst

4.1.1.4. der er seks verdener repræsenteret i hjulet

4.1.1.4.1. de tre dårligste

4.1.1.4.2. de tre bedste

4.1.1.5. rundt om er der en kæde med tolv årsager til, at man bliver genfødt

4.1.1.6. "Samsara"

4.2. De fire sandheder

4.2.1. Lidelsesbegrebet

4.2.1.1. "Alle mennesker oplever lidelse i deres liv."

4.2.1.2. "Det gør de, fordi de ikke er tilfredse med, hvad de har. De vil have mere."

4.2.1.3. "Der findes en måde, hvorpå man kan stoppe lidelsen."

4.2.1.4. "Den går ud på at følge den ottefoldige vej."

4.2.2. Dhammapada fra Sura Pitaka

4.3. Den ottefoldige vej

4.3.1. 1. Ret forståelse (af de fire ædle sandheder)

4.3.2. 2. Ret sindelag (positiv indstilling til livet)

4.3.3. 3. Ret tale (sand tale uden løgn)

4.3.4. 4. Ret handling (gode handlinger)

4.3.5. 5. Ret vandel (ret handel uden snyd, når man køber og sælger)

4.3.6. 6. Ret stræben (at have gode mål i sit liv)

4.3.7. 7. Ret opmærksomhed (at leve så opmærksomt som muligt)

4.3.8. 8. Ret fordybelse (at meditere og få så klare tanker som muligt)

5. Ritualer

5.1. Meditation

5.1.1. Bønnen

5.1.1.1. meditation kan sammenlignes med en lang, dyb bøn

5.1.1.2. buddhister har ikke en trosbekendelse, men i stedet en tilflugtsbøn

5.1.1.2.1. de betegner ønsket om at opnå hjælp og tryghed i religionen

5.1.1.2.2. "Jeg tager min tilflugt til Buddha Jeg tager min tilflugt til dharma Jeg tager min tilflugt til sangha"

5.1.2. Ritualet

5.1.2.1. meditation er dyb koncentration om f.eks. åndedrættet

5.1.2.2. man bliver afslappet og kommer i balance med sig selv

5.1.2.3. man opnår fuld opmærksomhed på nuet og bekymringer vil forsvinde under meditationen

5.2. Relikvier

5.2.1. Boddhisatva

5.2.1.1. én ud af tre former for buddhaer

5.2.1.2. det betegner en buddha, som lader sig reinkarnere igen og igen, for at hjælpe andre troende til oplysning

5.2.1.3. mange buddhister mener Dalai Lama og Lakha Lama er sådanne boddhisatvaer

5.2.2. Amuletter

5.2.2.1. genstand med en bestemt magisk kraft

5.2.2.1.1. hellige munke har indviet amuletten med de energier som er nødvendige for at amulettens kraft virker

5.2.2.2. ofte associeret med beskyttelse

5.2.3. Stupa

5.2.3.1. en form for gravkammer, med form som en klokke

5.2.3.1.1. man opbevarer f.eks. et hår, en knogle eller en tand fra den hellige person

5.2.3.2. en stupa er opdelt i forskellige lag

5.2.3.2.1. juvel

5.2.3.2.2. sol

5.2.3.2.3. måne

5.2.3.2.4. parasol

5.2.3.2.5. 13 disks

5.2.3.2.6. harmika

5.2.3.2.7. bumpa

5.2.3.2.8. 4 trin

5.2.3.2.9. 3 trin

5.3. Symboler

5.3.1. Templer

5.3.1.1. Buddhistiske templer er religionens hellige bygninger, hvor troende kan bede og meditere sammen

5.3.1.2. der er ofte adskilte rum til kønnene til at bede

5.3.2. Lotusblomsten

5.3.2.1. blomsten vokser i mudret vand, men bliver den fineste når den blomstrer

5.3.2.2. den er symbol på menneskets rene sind og på oplysning

5.4. Offergaver

5.4.1. ved altre i templer lægger buddhister offergaver

5.4.2. disse kan f.eks. være kager, blomster, stearinlys, frugt eller røgelse