Praksistilknytning på Administrationsbacheloruddannelsen UC SYD Esbjerg

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Praksistilknytning på Administrationsbacheloruddannelsen UC SYD Esbjerg af Mind Map: Praksistilknytning på Administrationsbacheloruddannelsen UC SYD Esbjerg

1. Systematisk tilknytning med praksisfeltet i form for samarbejdsaftale mellem UC Syd, (studerende) og aftagefeltet for at skabe en fælles viden og forståelse af teori og praksis, som kan anvendes gennem reelle cases med reelle problematikker fra feltet. Måske vil blive en AB'er ansat, som studentermedhjælper for at koordinere samarbejdet?

2. Uddannelsen indgår et partnerskab med ABL om at en studerende kan tilbydes en faglig mentor fra starten - Den studerende skal kunne argumentere for hvad vedkommende vil bruge mentoren til og skal udarbejde en plan for mentorskabet . planen skal godkendes af et fælles organ af færdige kandidater, AB'ere i praktik og en underviser.

3. Som deltidsstuderende kan vi det meste af tiden relatere teori og viden, med den praksis vi arbejder med til hverdag. Måske man kan implementere nogle ideer fra de deltidsstuderendes praksis til de fuldtidsstuderende?

4. En lille tidligere praktik

5. Uddannede AB'er som undervisere eller som kan fortælle om deres arbejdsliv

6. Praktikmesser som i år

7. Små praktikker undervejs

8. Mere viden om praktik før valg af valgmoduler vil være dejligt

9. al undervisning på modul 2 foregår i en kommune/region/styrelse

10. Uddannelsen indfører en pris for det bachelorprojekt som rummer mest potentiale / værdi for praksis - dommerkomite består af en personale chef og en fagchef.

11. De studerende skal ud på enkelte dage og følge uddannede ABére i praksis. Dette for at give et indblik i, konkrete arbejdsopgaver.

12. Det er min oplevelse at flere studerende kan opleve, at grundmodulerne kan virke overflødige - eller for nogles vedkommende endda virke skræmmende, fordi man især i starten er inde over store emner som politik og samfund. Afgørende at de studerende fra starten får et "virkelighedstjek" og får forståelse for, hvorfor grundmodulerne er vigtige, og hvordan man bruger den viden ude i praksis. Her kunne en uddannet ABér måske komme ind først i uddannelsen, og give de nye studerende forståelse og indsigt med helt lavpraktiske eks. fra praksis.