Idrætspædagogik

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Idrætspædagogik af Mind Map: Idrætspædagogik

1. Knud Illeris

1.1. Læringstrekanten

1.1.1. Samspil, drivkraft, indhold

1.2. Barriere mod læring

2. Læringens dimensioner

3. Behaviorismen

3.1. Klassisk betingning S -> R, Pavlov

3.2. Operant betingning R -> S, Skinner

3.3. Watson, grundlægger

3.4. Bandura, Imitation og selfefficacy (Den sociale læringsteori)

3.5. Pygmalion effekt, Rosenthal

3.6. Self efficacy

3.7. Watson: "Giv mig nogle børn og jeg kan gøre dem til lige dem jeg vil"

4. Konstruktivisme

4.1. Social konstruktivist, Vygotsky: Zonen for nærmest udvikling, ZNU

4.2. Radikal konstruktivist, Jean Piaget: Piagets læringsforståelser

4.3. Implicit og eksplicit læring

5. Kropsfænomenologi

5.1. Coaching, praktikum

5.2. Tavs viden

5.3. Kropsbillede og kropskema. At være sin krop og at have sin krop

6. Mesterlære

6.1. Lave og Wenger med situeret læring, legitim og perifer deltagelse.

6.2. Centreret mesterlære. Decentreret mesterlære

6.3. Scaffolding, Downey

6.4. Praksisfælleskaber, Wenger

6.5. Ingen formel undervisning

6.6. Evaluering i praksis

6.7. Brødrene Dreyfus

6.8. Situeret læring

7. B

8. Mellem viden og kunnen

8.1. Tone Saugsted

8.2. Techne, Fronesis og Episteme

9. Opdragelsens kunst

9.1. Imanuel Kant, Det pædagogiske paradoks

9.2. Disciplering vs. selvregulering

9.3. Kant, Dannelse som en civiliserings og kultiveringsproces: Discoplinering, civilisering, kultivering, moralisering