Indgåelse af kontrakter

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Indgåelse af kontrakter af Mind Map: Indgåelse af kontrakter

1. Overenstemmende og rettidig accept

1.1. En kontrakt kommer i stand hvis der er kongruens (overenstemmelse)

1.2. Tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer med tilbuddet ses som afslag i forbindelse med nyt tilbud - § 6, stk. 1

1.3. Hvis tilbudsmodtager anmoder om yderligere informationer omhandlende den tilbudte genstand ses det ikke som et afslag i forbindelse med nyt tilbud

2. Tilbud og accept

2.1. Løftedel og påbudsdel

2.2. Interpræsentes og interabsentes

2.3. U.1923.805 H -> smør-dommen

2.4. Closing & signing

3. Forsendelsesrisiko

3.1. Afsenderen bærer risikoen

3.2. U1: pligtmæssig reklamation - AFTL § 40

3.3. U2: Modtager bærer risikoen hvis man har opgivet forkert adresse eller lign. forhold

4. Ordrebekræftelse/ stadfæstelsesskrivelser

4.1. 3 betingelser -> klart indhold, skrivelsen er fremkommet STRAKS efter aftaleindgåelsen samt modtageren ikke reklameret

4.2. U.1974.119 H -> køb af gasolie pr. telefon

5. Viljeserklæringer

5.1. Viljeserklæringen har en retsvirkning for afgiveren

5.2. Løfter er bindende ved kundskabstidpunktet

5.3. Påbud er bindende ved fremkomsten

5.4. For at passivitet kan anses som en viljeserklæring skal afsenderens optræden kunne anses som en vilje til at binde sig -> U1980.170 H

6. Passiv accept/kvasi

6.1. HR: Passivitet kan i alm. ikke opfattes som en viljeserklæring U1: Særlig pligt til reaktion -> U1974.119H U2: Særlig hjemmel -> AFTL §§ 4, stk. 2 og 6, stk. 2 U3: Sædvane

6.2. Et kvasiløfte er når en persons adfærd giver et, næsten, lige så sikkert udtryk for at han har godtaget aftalen som en egentlig accept