Identitet

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Identitet af Mind Map: Identitet

1. Kerneidentitet

1.1. Det er det der kendetegner dig, selvom du er sammen med din mormor, eller din bedsteven

1.2. Hvem du er

2. Identitetens fire niveauer

2.1. Der er fire niveauer

2.1.1. Jeg-identitet

2.1.1.1. Jeg-identitet er det som du er uanset hvem du er sammen med eller hvilken sammenhæng du er i

2.1.2. Personlig identitet

2.1.2.1. Det er hvad du er i forhold til andre, fx. Bror eller søster

2.1.3. Social identitet

2.1.3.1. Det er hvad du har valgt at være for andre.

2.1.4. Kollektiv identitet

2.1.4.1. Det er hvad du er for andre men du ikke har valgt

3. Socialisering

4. Roller/rolleforventninger

4.1. Roller

4.2. Rolleforventninger

4.2.1. Rolleforventninger er de roller du påtager dig i løbet af ugen eller på en dag fx. søn

5. Rollekonflikter

5.1. Hvis man skifter rolle, udfra hvem man er sammen med kan der opstå en konflikt, i hvordan du skal opføre dig.

6. Kønsroller

6.1. Hvilke roller forskellige køn

7. Identitet på internettet

8. Sociale medier

8.1. På de sociale medier kan du komunikere med andre, din identitet kan være anderledes på de sociale medier i forhold til virkeligheden og med tiden kan din identitet også ændre sig