Strålings indvirkning på levende organismer, med fokus på: ioniserende stråling.

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Strålings indvirkning på levende organismer, med fokus på: ioniserende stråling. af Mind Map: Strålings indvirkning på levende organismer, med fokus på: ioniserende stråling.

1. Modelleringskompetencer

1.1. Ved at vide hvordan man kan forhindre mutationer i celler, der dermed skaber kræftceller, så kan man forhindre at flere mennesker får kræft. Dette ville sænke mængden af kræftramte mennesker.

2. Undersøgelseskompetence

2.1. Forsøg med frø:

2.1.1. Påvirkning af frø med forskellige mængder af gammastråling med henholdsvis 50.000.-, 150.000.- 500.000.-, og 4.000.000. rad

2.2. Fejlkilder

2.2.1. Mængden af vand vi har givet til frøene kunne være for lidt dermed gøre så frøene

2.3. Variable

2.3.1. Det kunne være at der er flere frø i de forskellige potter som skaber effekten af mere stråling gør at flere frø vokser

2.4. Halveringstid på barium-137

2.5. Gennemtrængningsevne ved forskellige ioniserende stråler på forskellige stoffer

3. Perspektiveringskompetence

3.1. Gennemtrængningsevne ved ioniserende stråler på forskellige stoffer

3.2. Til røntgenfotografi (MR-scanner)

3.3. Billede over forskellige steder på kroppen der er mest sandsynlig for skade

3.4. Forsøg med frø

4. Kommunikationskompetence

4.1. Joule

4.1.1. Kalorier

4.2. Gray/Gy

4.2.1. Absorbering af stråling

4.3. Pigmentstoff

4.4. Radioaktivitet

4.4.1. Ioniseringer

4.4.1.1. Ioniserende stråling

4.5. Kræftceller

4.5.1. mutation

5. Ting vi vil snakke om

5.1. langvarige skader for mennesket

5.2. Forskellige strålers påvirkning på mennesket

5.3. Hvilke skader kan stråling medføre?

5.4. Hvad øger sandsynligheden for mutationer i kroppen?

6. Arbejdsspørgsmål

6.1. Fysik

6.1.1. Hvordan vil de forskellige former for stråling påvirke menneskets fysiologi?

6.2. Biologi

6.2.1. Hvad skylder strålingens påvirkning i menneskets krop, og hvilke organer bliver påvirket mest i mennesket? Hvordan hænger det sammen?

6.3. Geografi

6.3.1. Hvor i verden er der mest radioaktivitet? Og hvordan kan det være, at det er sådan?

7. Problemstilling:

7.1. Hvordan påvirker ioniserende stråling, menneskets krop og andre levende organismer? Hvad er årsagen til dette? Og hvordan kan det forbedres/beskyttes?

8. Hypotese

8.1. Vi forventer, at jo mere gammastråling der er, jo flere mutationer sker der i frøene, som påvirker frøene på følgende måde: at de frø der bliver udsat for mest gammastråling kommer til at spire mindst og de frø, som er blevet udsat for mindst gammastråling kommer til at spire mest. Vi forventer at de frø, der er blevet udsat for 4.000.000 kommer ikke engang til at spire på nogen mulig måde.