Hvilken betydning har polyethenplastik for miljøet, og hvad er et alternativ til polyethenplastik...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvilken betydning har polyethenplastik for miljøet, og hvad er et alternativ til polyethenplastik? Mathilde, William og Casper af Mind Map: Hvilken betydning har polyethenplastik for miljøet, og hvad er et alternativ til polyethenplastik?     Mathilde, William og Casper

1. Haldningsspørgsmål

1.1. Hvad kunne være et alternativ til plastik(fysik/kemi) - William forsøg

2. Videns og dataspørgsmål

2.1. Hvad er plastik?(fysik/kemi) - William model

2.2. Hvilke lande forurener mest/mindst med plastikaffald?(geografi) - Mathilde model

2.3. Hvilke typer plastik er der, og hvilke er mindst/mest skadelige for naturen?(fysik) - Mathilde model

2.4. Synker eller flyder plastik i havet?(geografi) - Casper forsøg

3. Holdning og vurderings spørgsmål

3.1. Hvorfor/hvordan skulle man erstatte plastik med et alternativ?(biologi) - William forsøg

4. Forståelses spørgsmål

4.1. Hvorfor spiller havstrømmene en rolle i skabelsen af plastikøerne?(geografi) - Casper model

4.2. Hvorfor skader plastik miljøet?(biologi og geografi) - Mathilde model

4.3. Hvordan nedbrydes plastik?(biologi og fysik) - Casper forsøg

5. HE´s kommentar til projektet: https://www.skoletube.dk/video/4577540/5cf30c007a9450c7a0808d2f206f909a/?msg=&iframe=